Modus | Home page

Členové NCA

K 18.08.2022 má NCA 30 členů:

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.

Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (BTKlastr) je spolkem, který sdružuje členy z řad malých a středních podniků, výzkumné organizace, vysoké a střední školy a státní instituce.

Příkop 2a, 602 00 Brno

BizGarden s.r.o. je soukromá nezisková společnost poskytující poradenské služby a podporu firmám/institucím v oblasti řízení výzkumných, vývojových a inovačních činností a transferu technologií.

Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí
1. máje 97/25, 460 07 Liberec Jeřáb

CLUTEX – Klastr Technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. zakládajícími členy.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno

CREA Hydro&Energy, z.s. je klastr působící v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

Růžová 307, Zlín 76302

Účelem platformy je spojování firem z lodního průmyslu, výzkumných organizací, a souvisejícího dodavatelského řetězce, za účelem zvýšení tržního potenciálu, získávání zakázek, rozšíření působnosti na další trhy, prezentace společností na světových veletrzích, organizace společných školení, orientace na součinnost v grantových a vývojově výzkumných projektech.

Nad Safinou II 366, 252 42 Vestec

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR je národní platforma pro biotechnologický průmysl sdružující 24 členů z řad komerčních výzkumných organizací, výzkumných ústavů a akademických institucí.

Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno

Základní strategií klastru CZECHIMPLANT, z.s. je podpora rozvoje významného medicínského oboru implantologie a dalších inovativních oborů. 

Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.

Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Český a moravský sklářský klastr je národní platformou sklářského průmyslu zahrnující sklářské firmy, svazy, školy a instituce související se sklářským sektorem ČR.

Rousínov 47, 473 01 Svor

Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp) je nevládní nezisková klastrová organizace obchodních korporací, veřejného sektoru, výzkumných a vzdělávacích institucí založená za účelem posílení spolupráce konopného průmyslu v ČR.

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc

Český optický klastr, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Komenského náměstí 125 , 530 02 Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy.

Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií.

Cejl 480/12, 602 00 Brno

Klastr českých nábytkářů je soubor regionálně propojených firem působících v odvětví nábytkářství a interiérového designu, specializovaných poradenských společností a institucí terciárního vzdělávání, který byl založen v červenci 2006. 

Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Klastr MECHATRONIKA, z.s. tvoří funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00

Klastr sociálních podniků a inovací SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

Šlechtitelů 813/21 783 71 Olomouc-Holice

Klastr MedChemBio působí jako platforma podpory výzkumu a podnikání v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a biologicky aktivních látek.

Studentská 6202/17 708 00 Ostrava - Poruba

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen v roce 2006 za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive.

 

Na Záhonech 1177 686 04 Kunovice

Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl.

Nová 306, 530 09 Pardubice

Klastrová organizace Nanoprogress ve své členské základně zahrnuje přední hráče z nanotechnologického průmyslu – univerzity, výzkumné instituce a zástupce firemního sektoru.

Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Klastr představuje zapsaný spolek více než 40 společností, působících v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných oborech, servisních firmách a akademických institucích.

Jundrovská 618/31, 624 00 Brno Komín

Network Security Monitoring Cluster (NSMC) je centrem excelence, znalostní platformou, sdružením 20 českých firem a expertů z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Plastikářský klastr (Plastr) byl založen v roce 2006 za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji.

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Regionální potravinářský klastr byl založen v roce 2009 jako sdružení podporující inovace a tržní uplatnění lokálních a regionálních firem v odvětví potravin.

Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Technologické centrum AV ČR (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení ústavů Akademie věd ČR.

Mostní 5139, 760 01 Zlín

FaME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která nabízí studijní obory v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví atd. pro více než 2700 studentů.

Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

VTP UP spojuje firmy s Univerzitou Palackého v Olomouci, přenáší znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe a k reálnému využití.

Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly.

Partneři

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

European Clusters Alliance

European Clusters Alliance je zastřešující organizací národních klastrových asociací a NCA je jejím zakládajícím členem.. Pod taktovkou European Alliance Against Coronavirus (EAAC), která vznikla díky ECA, probíhá každé úterý a čtvrtek mezinárodní setkání s klastry, asociacemi a dalšími členy napříč evropskými státy. 

European Clusters Labelling Structures (EUCLES)

EUCLES je relativně nová organizace, která vznikla v květnu 2021 a přebírá dosavadní roli European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Pokud bude chtít klastr v budoucnu usilovat o BRONZE, SILVER, GOLD label, je to právě tato organizace, kterou bude kontaktovat. EUCLES má plány  na pozměnění  dosavadního procesu získání známek excelence a NCA se na této změně podílí díky účasti v  mezinárodních pracovních  skupinách, Work Group Communications a Recognitions of Labels.

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci (European Cluster Collaboration Platform)

Tato platforma, ECCP, nabízí on-line informace a podporu pro klastry (organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím stimulace nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je začleněna do iniciativy Evropská klastrová excelence.

TCI Network (The Competitivenees Institute)

TCI Network je přední globální síť sdružující organizace a odporníky se znalostmi v oblasti klastrů, klastrových politik a konkurenceschopnosti. Posláním této instituce je podpora rozvoje klastrů jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podniků, měst, regionů a zemí. TCI byla založena v roce 1998 a dnes tato nezisková, nevládní organizace sdružuje na 9 000 praktiků z rozvojových agentur, vládních úřadů, klastrových organizací, akademických institucí, podniků a multilaterálních organizací z více než 110 zemí světa.