Modus | Home page

Národní strojírenský klastr, z. s.

Klastr představuje zapsaný spolek více než 40 společností, působících v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných oborech, servisních firmách a akademických institucích.

Zaměstnává více než 20 000 pracovníků a dosahuje roční tržby ve výši 2 mld USD. Výrobní program našich společností pokrývá téměř celou oblast strojírenství, od jednotlivých strojírenských výrobků až po výrobu a dodávky největších technologických celků. Klastr je úspěšný také v produkci průmyslových čerpadel, všech druhů ventilů a různých armatur.

 

Produkty/služby

Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, organizuje nákupní aliance a pro své členy připravuje vzdělávací a inovační projekty, stejně jako konference, semináře a workshopy pro odborníky a laickou veřejnost. Naše společnosti investují desítky milionů korun ročně do rozvoje technické-ho vzdělání. Podporují stipendisty, přispívají na činnost technických oborů na universitách, provozují průmyslové školy a organizují různá specializovaná setkání.

 

Možnosti spolupráce

Lídři klastru, společnosti Vítkovice Machinery Group a Strojírny a stavby Třinec významně ovlivňují a podporují činnost spolku. Nejsilnější skupina klastru, Vítkovice Machinery Group, kterou vede a vlastní prezident klastru Ing. Jan Světlík, tvoří technologickou a komerční základnu pro návrh a realizaci složitých mezinárodních projektů, na kterých se mohou spolupodílet i ostatní členové klastru.

 

Kontakt: Jaroslav Vidiševský, vidisevsky@nskova.cz, +420 601 364 581