Modus | Home page

Plastikářský klastr z. s.

 Plastikářský klastr (Plastr) byl založen v roce 2006 za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji.

V současné době Plastr sdružuje 50 členů. Členové využívají služby Plastru v oblasti vzdělávání, zkušebnictví, experimentálního a aplikovaného výzkumu a inovací. Úspěšné VaV aktivity jsou realizovány především ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Středoevropským technologickým institutem CEITEC v Brně. Klastrové projekty typu společného nákupu (energií, režijních materiálů, surovin) přináší zapojeným členům značný ekonomický profit.

 

 

 

Možnosti spolupráce


Pro potřeby VaV projektů zajistíme měření, testování, analýzy a další, ať již v klastrovém Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo na zařízeních našich partnerů, více viz ZDE. Nabízíme také služby v oblasti 3D tisku avyhodnocování dat z počítačové tomografie. Přispíváme k rozvoji odbornosti zaměstnanců našich členů prostřednictvím pravidelných školících a vzdělávacích programů (workshopů, seminářů).

 

Aktivity

  • Vývoj a inovace (služby v oblasti materiálového výzkumu a technologického vývoje)
  • Lidské zdroje (pořádání vzdělávacích akcí, realizace programu stáží pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v členských firmách klastru)
  • Podpora regionálního technického vzdělávání (spolupráce s regionálními SŠ/VŠ)
  • Prosazování zájmů odvětví (spolupráce se Zlínským krajem)
  • Zprostředkování a podpora spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou
  • Podpora konkurenceschopnosti a podnikání našich členů
  • Výměna informací a zkušeností, networking (spolupráce mezi členy i dalšími klastry a organizacemi)

 

Kontakt: David Hausner, hausner@plastr.cz, +420 775 505 343