Modus | Home page

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů.

 

Asociace prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. Diskusí u „kulatého stolu“ či osobními jednáními s představiteli státní administrativy a zákonodárné moci se podílí na řešení problematiky českého obranně-bezpečnostního průmyslu jako celku. AOBP je základním kontaktním místem pro obdobné zahraniční instituce a pomáhá firmám z celého světa hledat v České republice vhodné partnery. Obdobně pak slouží českým výrobcům při vyhledávání zahraničních společností vhodných pro průmyslovou spolupráci.


Podporuje úsilí firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu pronikat na zahraniční trhy. V rámci svého postavení se podílí na proexportní politice České republiky a snaží se působit na orgány státní správy při prosazování exportních zájmů svých členů.