Modus | Home page

Klastr MECHATRONIKA, z. s.

Klastr MECHATRONIKA, z.s. tvoří funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr sdružuje firmy na bázi jejich kompetencí. Svými aktivitami podporuje Klastr MECHATRONIKA inovace v průmyslu a transferu znalostí směrem od výzkumných organizací k podnikatelským subjektům.

 

Produkty/služby

 • Informační servis, podpora navazování a budování obchodních vztahů
 • Koordinace spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • Projektová kancelář
 • Mezinárodní spolupráce
 • Česká technologická platforma pro aditivní výrobu (ČTPAV)
 • podpora technického vzdělávání na základních a středních školách
 • Vzdělávací programy pro členy i veřejnost

 

Možnosti spolupráce

 • Transfer technologií a znalostí
 • projektové poradenství
 • Aditivní výroba, průmysl 4.0

 

Aktivity

 • R&D v oblasti aditivní výroby, podpora zavádění aditivních technologií a práce s nimi
 • Národní a mezinárodní projekty na podporu transferu technologií a znalostí
 • Česko - bavorské akce zaměřené na budování obchodních kontaktů
 • Spolupráce s Plzeňským krajem na tvorbě jeho strategií v oblasti VaVaI
 • Podpora technického vzdělávání

 

Kontakt: prezident Michal Zemko, prezident@klastrmechatronika.cz, +420 777 126 457
kancelář: Kateřina Podaná, katerina.podana@klastrmechatronika.cz, +420 777 085 704