Modus | Home page

MedChemBio

Klastr MedChemBio působí jako platforma podpory výzkumu a podnikání v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a biologicky aktivních látek.

Klastr se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pracovišť, firem, dodavatelů, odborných společností a výrobních podniků v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv, a tím napomáhá rozvoji medicinální chemie a chemické biologie v ČR. Klastr byl založen v roce 2009 a sdružuje 23 členů.

 

Produkty/služby

  • Laboratoř klastru poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Na přání zadavatelů je možno v laboratoři MedChemBio provádět výzkum, vývoj a validace analytických metod. Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálněchemické analýzy jako např. kapalinovou chromatografii, kapalinovou chromatografii spojenou s hmotnostním spektometrem, infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu.

 

  • MedChemBio poskytuje znalosti a expertízu v oblasti přenosu laboratorních experimentů do pokročilých stádií preklinického a klinického výzkumu a zavádění výroby nových hodnocených léčivých přípravku, které jsou určeny pro moderní terapie.

 

Možnosti spolupráce

  • Mezinárodní výzkum
  • Rozvojové a inovační projekty

 

Aktivity

  • Vytvoření platformy pro výměnu informací
  • Propagace medicinální chemie a chemické biologie ve společnosti 
  • Rozvoj konkrétních projektů na rozhraní mezi vědou a průmyslem

 

Kontakt: Arnošt Rybář, arnost.rybar@medchembio.cz, +420 733 690 653,