Modus | Home page

IT Cluster, z. s.

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií.

Svou koncepcí spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a uplatnit výsledky výzkumu a vývoje na trhu.

Klastr byl založen v roce 2006 a sdružuje 30 členů z řad malých a středních podniků, nadnárodních společností a akademické sféry.

 

Produkty/služby

 • Bezdrátové služby, inteligentní dopravní systémy, gridová řešení, produkty Open Business Intelligence, SOA a CAPI řešení
 • Rozvoj lidských zdrojů, inovační projekty, komunikace a marketing

 

Možnosti spolupráce

 • Poskytování poradenských služeb svým členům
 • Pořádání seminářů zaměřených na klastrovou problematiku a problematiku IT a  souvisejících oborů
 • Výzkum a vývoj v oblasti IT
 • Vývoj a implementace informačních systémů
 • Vývoj internetových technologií a aplikací
 • Vývoj v oblasti mobilních technologií
 • Vývoj v oblasti telekomunikační techniky
 • Tvorba multimediálních prezentací
 • Výroba, prodej a správa výpočetní techniky
 • Sledování a střežení vozidel
 • Poradenství a konzultační činnost v oblasti IT
 • Grafika a marketing
 • Vzdělávání v oblasti IT
 • Celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů
 • Jazyková výuka, odborné překlady a tlumočeníAktivity

 • Spolupráce se vzdělávacími institucemi - vytváření prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení
 • Zajištění podmínek pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech
 • Podpora inovačních procesů, výzkumu a rozvoje činností provozovaných členy sdružení
 • Podpora komunikace mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem
 • Pomoc při realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje

 Přehled aktualit ZDE

 

 

Kontakt: Přemysl Soldán, premysl.soldan@itcluster.cz, +420 724 504 926