Modus | Home page

CLUTEX - klastr technické textilie. z. s.

CLUTEX – klastr technické textilie, z.s. byl ustaven na Valné hromadě v březnu 2006 se 17. zakládajícími členy.

V současné době má 35 členů z řad univerzit, výzkumných organizací a výrobních firem. Základním cílem je vytvářet optimální podmínky pro transfer technologií, zajištění inovací vyšších řádů a rozvoj podnikání v oblasti výzkumu, vývoje a výroby technických textilií včetně materiálů a polotovarů sloužících k jejich výrobě. Zdá se, že se k cíli postupně dostáváme – důkazem je současné zapojení do 6 mezinárodních projektů a řady projektů v rámci OPPIK.

 

Kontakt: Libuše Fouňová, founova@clutex.cz, +420 603 200 805