Modus | Home page

CZECHIMPLANT, z. s.

Základní strategií klastru CZECHIMPLANT, z.s. je podpora rozvoje významného medicínského oboru a vytváření co nejlepších podmínek pro spolupráci jeho členů.

Stěžejním záměrem klastru je zejména spolupráce členů klastru v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe včetně spolupráce v náročné legislativní oblasti pro zdravotnické prostředky. Intenzivní vzájemná spolupráce, podpora a sdílení zkušeností může přinést inovativní výsledky a unikátnost v daném oboru s vysokým potenciálem jejich uplatnitelnosti zejména na zahraničních trzích.

 

 

 

 

Dalším zaměřením klastru je efektivní využívání všech vhodných nástrojů podpory činnosti svých členů, jako jsou dotační programy pro výzkum a vývoj, projekty ekonomické diplomacie na podporu členských firem při pronikání na nové trhy, podpora marketingových aktivit klastru, rozvoj mezinárodní spolupráce včetně spolupráce se zahraničními klastry, programy regionálního charakteru a další.