Modus | Home page

Český optický klastr, z. s.

Český optický klast, z.s. (COC) je dobrovolná nezisková organizace založená v roce 2017, která sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru Optika a souvisejících oblastech.

Český optický klastr realizuje své aktivity zejména v těchto pěti pilířích:

  1. Industriální a spotřební optika
  2. Vojenská optika
  3. Světelná technika
  4. Laserové technologie a aplikace
  5. Elektronová mikroskopie

 

Hlavním cílem COC je budovat platformu pro spolupráci a sdílení znalostí mezi aktéry vědy a průmyslu z oboru Optika, dále spojovat členy klastru v zájmu posilování jejich vlivu, inovativnosti a konkurenceschopnosti, propagovat obor Optika a zlepšovat podmínky pro jeho rozvoj v České republice.


Dílčími cíli COC je prostřednictvím spolupráce členů COC a s podporou výkonného týmu klastru získávat přínosy v těchto oblastech:

 

Obchodní příležitosti

Cíl: Společně objevovat a využívat konkrétní obchodní příležitosti.

 

VaV spolupráce 

Cíl: Společně zlepšit podmínky pro VaV aktivity, najít vhodné strategické směry a usnadňovat vznik výhodných VaV spoluprací.

 

Lidské zdroje a popularizace

Cíl: Společně posílit dlouhodobou dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů a veřejnou popularitu oboru Optika.

 

K naplňování cílů COC slouží např. workshopy, vyjednávání s partnery, lobbying, propagace nebo organizace pracovních skupin.

Český optický klastr měl na konci roku 2019 celkem 19 členů z řad firem, univerzit a ústavů Akademie věd České republiky.

 

V roce 2019 získal Český optický klastr ocenění Zlatý klastr 2018, které uděluje Národní klastrová asociace, a to v kategorii Inteligentní specializace regionů.

 

Kontakt: Jiří Herinek, info@optickyklastr.cz, +420 724 315 041