Modus | Home page

Regionální potravinářský klastr, z. s.

Regionální potravinářský klastr byl založen v roce 2009 jako sdružení podporující inovace a tržní uplatnění lokálních a regionálních firem v odvětví potravin.

Zaměřuje se na aktivity v oblasti podpory vědy, výzkumu inovací a transferu technologií.

 

Produkty/služby

  • Zprostředkování kontaktů mezi aplikační sférou a výzkumnými institucemi
  • Zpracování marketingových studií a poradenství v oblasti marketingu

 

Možnosti spolupráce

  • Zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI
  • Spolupráce v oblasti zvyšování kvality potravin
  • Spolupráce v oblasti posilování zdravotní prospěšnosti potravin.

 

Aktivity

  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Příprava projektových žádostí a realizace projektů
  • Internacionalizace spolupráce
  • Vzdělávání, marketing, propagace
  • Podpora znovuobjevování a využití tradičních receptur

 

Kontakt: Kamil Pícha, kamil.picha@centrum.cz, +420 732 715 750