Modus | Home page

Technologické centrum Praha z.s.p.o.

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení ústavů Akademie věd ČR.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

TC se stalo významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu. TC poskytuje informace, služby a poradenství v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací a podporuje rozvoj inovativních podniků ČR.

 

Produkty/služby 

 • Poradenství a podpora rozvoje inovativního podnikání a mezinárodní asistence při transferu technologií
 • Podpora účasti České republiky v Evropském výzkumném prostoru
 • Příprava analytických a koncepčních studií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 

Možnosti spolupráce

 • Nechte si pomoci při internacionalizaci vašeho podnikání či výzkumných aktivit
 • Diskutujte s námi váš inovační potenciál a management
 • Navštivte mezinárodní veletrh, kooperační B2B setkání, či technologickou misi
 • Poraďte se s námi při ochraně a komerčním využití inovací a duševního vlastnictví
 • Využijte evropských i národních programů podpory výzkumu, vývoje a inovací

 

 

Aktivity

 • Poskytování poradenství v oblasti řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací včetně ochrany duševního vlastnictví
 • Pořádání mezinárodních seminářů a B2B jednání, provádění technologických posudků, analýza potenciálu firem v oblasti inovací, digitalizace a trvale udržitelného rozvoje
 • Vyhledávání partnerů a uzavírání dohod o mezinárodní technologické, výzkumné a obchodní spolupráci
 • Příprava technologických studií a analýz pro podnikový sektor, státní správu a výzkumné organizace

 

Kontakt: Ing. Petr Hladík, PhD., hladik@tc.cz, +420 234 006 181