Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

26/5
klastrových / výzkumných a podpůrných organizací
523/166
firem / ostatních členů
263 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)

Služby

 
Infoservis a Networking
 
Vzdělávání
 
Lobbying a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

ZMĚNA TERMÍNU DNE KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Vážení přátelé, vzhledem k situaci jsme se rozhodli termín Dne klastrů v Libereckém kraji přesunout na pozdější termín a to 16. března 2021.

KYBERBEZPEČNOST V DOBĚ COVIDOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ

Národní klastrová asociace, Královehradecký kraj, Network Security Monitoring Cluster, CzechInvest a partneři vás zvou na konferenci Kyberbezpečnost v době Covidové, dne 23. 9. 2020 v Hradci Králové.

NCA projednalo na MPO zapojení klastrů do moderních témat

V pondělí 8. červa 2020 absolvovali zástupci NCA jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Aktuality a novinky

Národní informační den Výzva Zelené dohody pro Evropu * Program Horizont Evropa Klastr 5 – Klima, energie a doprava

04.10.2020

Vážené dámy, vážení pánové,

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. října 2020 on-line formou národní informační den, zaměřený jednak na témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020, která má být otevřena dne 18. 9. 2020, a jednak na klastr 5 (Klima, energie a doprava) programu Horizont Evropa (2021 -2027

Proběhla konference ,,Kyberbezpečnost po COVIDu" 15. září 2020 Dolní Břežany

18.09.2020

Dne 15. září 2020 v Dolních Břežanech uspořádala Národní klastrová asociace, Fyzikální ústav AV ČR, CzechInvest a partneři úspěšnou konferenci KYBERBEZPEČNOST PO COVIDU

NCA dnes podepsala Memorandum o spolupráci s Transfera.cz

31.08.2020

Transfera.cz je platforma hájící zájmy transferové komunity v Česko republice s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Voda ve výrobních procesech

26.08.2020

Česká membránová platforma, z.s., člen Národní klastrové asociace, získala podporu projektu Membrány pro život (MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786).

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V DOBE COVIDOVEJ

05.08.2020

Národní klastrová asociace pořádá spolu se zahraničními partnery: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrický samosprávny kraj, konferenci věnovanou vládním doporučením a prezentaci praktických technických řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Společnost BizGarden s.r.o. stojí za myšlenkou Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0

16.07.2020

Počátkem března, jen pár dní před vyhlášením karanténních opatření v ČR, položil tým společnosti BizGarden právní základy dnes již fungujícího Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0 z.ú.