Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

26/5
klastrových / výzkumných a podpůrných organizací
523/166
firem / ostatních členů
263 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)

Služby

 
Infoservis a Lobbying
 
Vzdělávání
 
Networking a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

POZVÁNKA NA DEN KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Národní klastrová asociace ve spolupráci se Smart akcelerátorem Libereckého kraje vás zvou na
Den klastrů v Libereckém kraji

KYBERBEZPEČNOST V DOBĚ COVIDOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ

Národní klastrová asociace, Královehradecký kraj, Network Security Monitoring Cluster, CzechInvest a partneři vás zvou na konferenci Kyberbezpečnost v době Covidové, dne 23. 9. 2020 v Hradci Králové.

NCA projednalo na MPO zapojení klastrů do moderních témat

V pondělí 8. červa 2020 absolvovali zástupci NCA jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Aktuality a novinky

Proběhla konference ,,Kyberbezpečnost po COVIDu" 15. září 2020 Dolní Břežany

18.09.2020

Dne 15. září 2020 v Dolních Břežanech uspořádala Národní klastrová asociace, Fyzikální ústav AV ČR, CzechInvest a partneři úspěšnou konferenci KYBERBEZPEČNOST PO COVIDU

NCA dnes podepsala Memorandum o spolupráci s Transfera.cz

31.08.2020

Transfera.cz je platforma hájící zájmy transferové komunity v Česko republice s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Voda ve výrobních procesech

26.08.2020

Česká membránová platforma, z.s., člen Národní klastrové asociace, získala podporu projektu Membrány pro život (MEM4LIFE, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786).

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V DOBE COVIDOVEJ

05.08.2020

Národní klastrová asociace pořádá spolu se zahraničními partnery: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrický samosprávny kraj, konferenci věnovanou vládním doporučením a prezentaci praktických technických řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Společnost BizGarden s.r.o. stojí za myšlenkou Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0

16.07.2020

Počátkem března, jen pár dní před vyhlášením karanténních opatření v ČR, položil tým společnosti BizGarden právní základy dnes již fungujícího Digitálního Inovačního Hubu Tourism 4.0 z.ú.

Webinář mezinárodní projekt EUROSME - návaznost na RIS3

16.07.2020

Zveme vás na webinář organizovaný konsorciem v projektu EACP-EUROSME, kterého členem je Moravský letecký klastr, společně s dalšími partnery z Německa, Francie, Itálie a VB.