Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace a technologické platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

27 / 4
klastrových organizací a technologických platforem / výzkumných a podpůrných organizací a asociací
781 / 181
firem / ostatních členů
200 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Služby

 
Infoservis a Networking
 
Vzdělávání
 
Lobbying a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

DEN KLASTRŮ V KRAJI VYSOČINA

Zveme všechny členy a příznivce Národní klastrové asociace do Jihlavy.

V Praze se konala Evropská klastrová konference 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci Českého předsednictví v Radě EU a Evropská komise uspořádali již 8. ročník Evropské klastrové konference, která se konala ve dnech 26. – 27. září 2022, v Praze

Aktuality a novinky

Pozvánka na Clusters Meet Region v Barceloně

Clock icon01.12.2022

The European Cluster Collaboration Platform (ECCP), ve spolupráci s Agència per a la Competitivitat del'Empresa (ACCIÓ) a Evropskou komisí, společně pořádá Clusters meet Regions whorkshop v Katalánsku. Akce se bude konat ve dnech 14.-15. prosince v Barceloně, ve Španělsku a 16. prosince na ni naváže oslava 30. výročí klastrové politiky v Katalánsku.

Pozvánka na zemědělsko-potravinářskou matchmakingovou akci pořádanou ECCP

Clock icon29.11.2022

Platforma pro spolupráci evropských klastrů (European Cluster Collaboration Platform - ECCP) vás zve na Zemědělsko-potravinářskou matchmakingová akci, která se bude konat 5. prosince 2022 online. Tématem bude: Urychlení účinného využívání zdrojů, obnovitelné energie a rozšiřování oběhových řešení hnojiv. 

Jak si Česká republika stojí v nanotechnologickém oboru ve srovnání se světem?

Clock icon27.11.2022

Aplikace nanotechnologií do biomedicíny a ochrany lidského zdraví - mohou nanovlákna zachraňovat životy?

Úspěchy AUTOKLASTRU v roce 2022

Clock icon25.11.2022

Autoklastr se v roce 2022 aktivně rozvíjí vstříc novým směrům v oblasti digitalizace a tzv. zelené transformace a daří se mu naplňovat vytyčenou strategii.

Zlínský kreativní klastr a aktivity v roce 2022

Clock icon25.11.2022

Zlínský kreativní klastr ve spolu­práci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně připravil pro rok 2022 rozsáhlý projekt zaměřený na fenomén zlínského průmyslového designu – 100 let zlínského designu neboli 100 ZD.

Beseda se zajímavými hosty „Česko-Slovenského CISO Clubu“

Clock icon24.11.2022

CEDEG rozvíjí nový Česko-Slovenský CISO/CSO Club - platformu pro setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů velkých firem a organizací.