Modus | Home page

Home section

Spojujeme klastrové organizace a technologické platformy, hájíme jejich potřeby a rozvíjíme klastrovou politiku v ČR.

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Více informací

NCA sdružuje

33 / 5
klastrových organizací a technologických platforem / výzkumných a podpůrných organizací a asociací
872 / 271
firem / ostatních členů
265 tis
Celkový počet zaměstnanců v členských organizacích (cca)
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Služby

 
Infoservis a Networking
 
Vzdělávání
 
Lobbying a propagace
 
Poradenství
 
Mezinárodní spolupráce

NEPŘEHLÉDNĚTE

CZECH-SLOVAK TECHNOLOGY SUMMIT 2024 (C-STS) 12. a 13. června 2024 MIKULOV

Největší Česko-Slovenský networking v oblastech kyberbezpečnost, umělá inteligence a EDIH.

ZPRACOVÁNÍ KYBERBEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY

V rámci projektu EDIH Northeast Bohemia, nabízíme zvýhodněnou službu pro zpracování kyberbezpečnostní analýzy.

Aktuality a novinky

EuroCluster Rural Tourism uspořádal v Padově, Itálii závěrečnou akci pro všechny účastníky projektu

Clock icon27.05.2024

Dne 16. května proběhlo v Padově, v Itálii, závěrečné setkání všech účastníků projektu EuroCluster Rural Tourism. Během tohoto setkání byly prezentovány výsledky vybraných malých a středních podniků a společně jsme se ohlédli za celým projektem. 

Seminář Čistota vody a její recyklace, 18. červen 2024

Clock icon24.05.2024

Letošnímu ročníku dominují přednášky o úpravě a recyklaci vody pomocí membránových technologií, stejně jako problematika látek ve vodních tocích, které nejsou systematicky monitorovány a mohou ohrožovat kvalitu vody.

24. října 2024 - Workshop studentských prací

Clock icon24.05.2024

Jste studentem a máte zájem prezentovat svou práci v rámci workshopu?

Deset MSP prezentovalo své výstupy během závěrečného setkání v projektu EuroCluster Rural Tourism

Clock icon23.05.2024

Národní klastrová asociace uspořádala dne 15. května 2024 závěrečné online setkání pro malé a střední podniky (MSP), které se účastní výzvy EuroCluster Rural Tourism. Při této příležitosti MSP prezentovaly výsledky svých projektů.  

Logistický Summit 2024 - 31. října a 1. listopadu 2024 v Stages Hotelu v Praze

Clock icon15.05.2024

Dvoudenní Logistický Summit se bude konat pod záštitou Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Asociace pro inovace v logistice (APIL).

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA TRZÍCH JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Clock icon14.05.2024

Technologické centrum Praha, agentura CzechTrade a South-East Asia IP SME Helpdesk připravily seminář věnovaný praktickým aspektům ochrany IPR zejména pro firmy, které chtějí exportovat a uspět na trzích zemí jihovýchodní Asie.