Modus | Home page

Česká membránová platforma z. s.

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.

 

 

Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných publikací a studií. Důležitou činností CZEMP je organizace seminářů, workshopů, národních a mezinárodních konferencí. Významná je spolupráce se subjekty využívajícími membránové procesy ve výzkumu, vývoji a konkrétních aplikacích s důrazem na inovace, transfer technologií a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou v České republice i v zahraničí.

 

Nabízené služby

Informační servis

 • informace o činnosti platformy a jejích členů z oblasti membránových procesů
 • kalendář akcí, newsletter, volná pracovní místa v oboru

 

Pořádání akcí na klíč

 • organizace seminářů, workshopů, národních a mezinárodních konferencí na míru dle požadavků zákazníka

 

Vzdělávání a popularizace oboru

 • vzdělávání formou odborných seminářů workshopů a kurzů pro laickou i odbornou veřejnost, e-learning
 • pořádání národních a mezinárodních konferencí
 • vydávání publikací a studijních materiálů

 

 

Prezentace členů

 • prezentace aktivit členů na webových stránkách, konferencích, veletrzích a v rámci pořádaných akcí

 

Vyhledávání partnerů

 • vyhledávání partnerů pro vaše projekty v ČR a v zahraničí prostřednictvím našich partnerů

 

Marketingové služby

 • odborné studie
 • sběr dat
 • patentové rešerše
 • stav oboru v ČR
 • vyhledávání marketingových a technických informací

 

 

 

Slevy pro členy

 • sleva registračních poplatků na akce pořádané CZEMP
 • slevy na publikace vydané CZEMP

 

Servis pro studenty

 • zajištění praxí a stáží u průmyslových a inovačních partnerů, prezentace studentských prací, zveřejnění příspěvků v recenzovaných sbornících, zvýhodněné členství v CZEMP

 

Kontakt: Miroslav Strnad, info@czemp.cz, +420 724 959 544