Modus | Home page

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

FaME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která nabízí studijní obory v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví atd. pro více než 2700 studentů.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Fakulta se významně podílí také na vědecko-výzkumné činnosti a vytváří zázemí pro rozvoj klastrových iniciativ.

 

Produkty/služby

  • Vzdělávací programy v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví
  • Výzkumné aktivity v oblasti ekonomické výkonnosti podniků/klastrů/regionů, řízení nákladů ve výrobních a zdravotnických organizacích, průmyslového inženýrství, knowledge managementu, vytváření sdílené hodnoty
  • Certifikované metodiky pro národní a regionální klastrovou politiku

 

Možnosti spolupráce

  • Široká nabídka studijních akreditovaných programů v češtině/angličtině pro české/zahraniční studenty v bakalářských/magisterských/doktorských studijních programech
  • Vzdělávací a výzkumné projekty
  • Odborné konference a workshopy
  • Zpracování studií a projektů dle požadavků zadavatele

 

Kontakt: doc. Ing. Adriana Knápková Ph.D, knapkova@fame.utb.cz, +420 576 032 216