Modus | Home page

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

FaME Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která nabízí studijní obory v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví atd. pro více než 2700 studentů.

Fakulta se významně podílí také na vědecko-výzkumné činnosti a vytváří zázemí pro rozvoj klastrových iniciativ.

 

Produkty/služby

  • Vzdělávací programy v oblasti ekonomiky a managementu, financí a účetnictví, marketingu, průmyslového inženýrství, regionálního rozvoje, design managementu, managementu ve zdravotnictví
  • Výzkumné aktivity v oblasti ekonomické výkonnosti podniků/klastrů/regionů, řízení nákladů ve výrobních a zdravotnických organizacích, průmyslového inženýrství, knowledge managementu, vytváření sdílené hodnoty
  • Certifikované metodiky pro národní a regionální klastrovou politiku

 

Možnosti spolupráce

  • Široká nabídka studijních akreditovaných programů v češtině/angličtině pro české/zahraniční studenty v bakalářských/magisterských/doktorských studijních programech
  • Vzdělávací a výzkumné projekty
  • Odborné konference a workshopy
  • Zpracování studií a projektů dle požadavků zadavatele

 

Kontakt: Adriana Knápková, knapkova@fame.utb.cz, +420 576 032 216