Modus | Home page

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Moravskoslezský automobilový klastr byl založen v roce 2006 za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive.

Klastr aktivně poskytuje služby pro svých 75 členů v oblasti udržitelného rozvoje a koordinuje inovativní přístupy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, obchodních vztahů a výzkumu a vývoje.

 

Produkty/služby

 • Pomoc při navazování obchodních vztahů, redukci nákladů nákupu 
 • Podpora v rozvoji lidských zdrojů
 • Testování výrobků v klimakomoře, pulzacemi, vibracemi, na hlučnost atd.
 • Technické řešení prostřednictvím metodologie TRIZ a softwaru Goldfire, Ergonomická měření
 • Přístup na informační a komunikační portál klastru, využití informací klastru pro snadnější rozvoj a řízení podniku

 

Možnosti spolupráce

 • Využití vývojových laboratoří
 • Zapojení do výzkumně vývojových projektů
 • Společné vzdělávací projekty

 

Aktivity

 • Společný nákup
 • Národní a nadnárodní projekty
 • Rozvoj polytechnického vzdělání na školách
 • Zprostředkování kontaktů na VaV organizace a potenciální investory

 

Kontakt: Ladislav Glogar, l.glogar@autoklastr.cz, +420 603 888 036