Modus | Home page

CREA Hydro & Energy, z. s.

CREA Hydro&Energy, z.s. je klastr působící v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci nejnovějších know-how, nebo prezentacích v rámci mezinárodní spolupráce. Klastr získal v roce 2015 zlatou známku klastrové excelence a podílí se na rozsáhlých projektech vodních děl a modernizace infrastruktury, je aktivní v řade zemích – například v Iráku a na Filipínách.

Klastr byl založen v roce 2008 a sdružuje přes 30 členů a partnerů z řad firem, výzkumných institucí a vysokých škol. Klastr CREA Hydro&Energy je členem Evropského strategického partnerství klastrů NATUREEF a členem evropské platformy Water Smart Territories, ve které zastupuje Jihomoravský kraj.

 

 


Produkty/služby

  • Dodávky technologických celků a zařízení pro vodní stavby, vodní elektrárny a čerpací stanice, odpadové hospodářství a obnovitelné zdroje energie
  • Služby v oblasti navrhování, měření a bezpečnosti vodních staveb, poradenství, analýzy, technické studie, projekty, instalace, monitoring a technická kontrola
  • Speciální služby v oblasti sedimentů, průzkumu pod vodní hladinou, SMART řešení a digitalizace měření

 

Možnosti spolupráce

  • Dodávky technologií a odborných znalostí
  • Výzkum a vývoj v oboru technologií pro vodohospodářská díly, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie
  • Vytváření klastrových partnerství pro výzkum a internacionalizaci

 

 

Aktivity

  • Výzkum, vývoj a inovace
  • provoz výzkumné infrastruktury
  • Rozvoj a podpora oboru v regionu, v ČR i ve světě
  • Přenos know-how a mezinárodní spolupráce

Kontakt: Břetislav Skácel, bret@creaz.com, +420 602 453 273