Modus | Home page

České umění skla - Český a moravský klastr

Český a moravský sklářský klastr je národní platformou sklářského průmyslu zahrnující sklářské firmy, svazy, školy a instituce související se sklářským sektorem ČR.

Hlavními pilíři činnosti a záměrů sklářského klastru je podpora tohoto sektoru v oblastech vědy, výzkumu a inovací, sklářského vzdělávání, kooperace mezi školstvím a průmyslem a ze své podstaty také prezentace a medializace sklářského oboru. V současnosti směřuje klastr k jedinému cíli: v horizontu 10 let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí.

 

Produkty/služby

 • Podpora spolupráce, sdílení znalostí a networking členů klastru
 • Tvorba a řešení nosných VaV témat a projektů vyplývající z potřeb členů klastru
 • Podpora sklářského technického vzdělávání a školství
 • Poradenství v oblasti sklářských technologií - Společná účast na národních a mezinárodních výstavách a veletrzích

 

Možnosti spolupráce

 • Partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
 • Technologické poradenství a odborná činnost ve sklářském oboru
 • Organizování společných prezentací, výstav a veletrhů v zahraničí
 • Vytváření klastrových partnerství

 

Aktivity

 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Pořádání seminářů, konferencí a workshopů
 • Marketing a propagace sklářského oboru
 • Prezentace „Sklářské dny“ v jednotlivých krajích ČR
 • Národní sklářská cena Ars Vitraria Bohemiae, cena ministrů kultury, průmyslu a obchodu a zahraničních věcí ČR

 

Kontakt: Dalibor Šilhavý, silhavy@czechartofglass.com, +420 603 202 846