Modus | Home page

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

VTP UP spojuje firmy s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP), přenáší znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe a jejich reálnému využití.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Firmám nabízí výzkum, měření, či analýzy, ke kterým využívá znalostí excelentních vědeckých týmů a zázemí unikátního přístrojového vybavení univerzity.

Produkty/služby

  • VTP UP sdružuje znalosti a technologie vyvíjené na UP a nabízí je k využití v praxi. Mimo vybraných znalostí a technologií též spravuje celé patentové portfolio UP. Kromě zakázkového výzkumu zprostředkuje Vědeckotechnický park i přípravu společných projektů v oblasti transferu znalostí a technologií. Je hlavním kontaktním místem pro každého, kdo má zájem začít spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.u

Možnosti spolupráce

  • Stěžejními obory pro spolupráci jsou farmacie, lékařství, chemie, nanotechnologie, biotechnologie, zemědělský výzkum, optické technologie, ale spolupráci lze navázat v celé řadě dalších oborů z oblastí pedagogiky, filozofie, sportu nebo teologie. Kromě zmíněných oborů nabízí VTP UP průmyslový 3D tisk (kov, plast, papír, skenování) a pronájem výpočetního serveru vhodného pro numerické simulace (metoda konečných prvků ANSYS). Ke spolupráci je otevřená také v oblasti digitálních inovačních hubů a jejich služeb v rámci Digi2Healt (https://www.digi2health.cz/)

 

Kontakt: Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP, petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449