Modus | Home page

Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster (NSMC) je centrem excelence, znalostní platformou, sdružením 20 českých firem a expertů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

Byl založen v roce 2010 a jeho členové a partneři jsou jak z privátní sféry, tak i ze středního školství a ze sféry akademické. Spolupracujeme také s ostatními uskupeními, která jsou zaměřena na oblast kybernetické bezpečnosti. Velice úzce rovněž spolupracujeme s Industry 4.0 klastrem a s RHK Brno.

Díky naší velice dobré znalostní základně a pověsti spolupracujeme i s institucemi na národní úrovni. Měli jsme možnost podílet se na tvorbě zákona o kybernetické bezpečnosti a na jeho následné novelizaci (transpozice NIS).

Teoretické znalosti členů klastru jsou podepřeny zpětnou vazbou z praxe a naším vlastním know-how.

NSMC je členem Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a Národního Cybersecurity Innovation Hub na Masarykově univerzitě v Brně.

NSMC je autorem Koncepce středoškolských Junior center excelence a JCSIRT. Tato koncepce, založená na regionálním principu (více na https://www.nsmcluster.com/doc/_JCE_Koncepce.pdf), je zaměřena na specializované střední školy se specializovanou kybernetickou laboratoří. Koncepci podporuje Asociace krajů ČR a NÚKIB.

 

Produkty/Služby

 • Networking
 • PR pro členy
 • Kurzy, cvičení, semináře, workshopy, konference
 • Analytické a poradenské služby
 • Project management
 • Implementace informační bezpečnosti v jakékoli organizaci s využitím principů ISO 27k a s uplatněním vlastního know-how a našeho Konceptu aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury
 • Posouzení souladu s:
  • ZoKB
  • GDPR
  • ISVS
  • Ochrana utajovaných informací
  • Ostatními specializovanými zákony
 • Implementace ZoKB, ISMS, BCMS, GDPR, ochrany utajovaných informací, krizového řízení v jakékoli organizaci
 • Cyber SOC
 • CSIRT

 

Možnosti spolupráce

 • Spolupráce na mezinárodních projektech.

 

Aktivity

 • Pravidelné semináře KB pro SŠ
 • Spolupráce se školami
 • Tvorba vzdělávacích programů, kurzy KB, trénink, cvičení
 • Plnění cílů SD KB. Pořádání seminářů, konferencí a workshopů v oblasti KB
 • Spolupráce se státní správou a samosprávou
 • Poskytování produktů a řešení z NSMC portfolia

 

Kontakt: Jiří Sedláček, jiri.sedlacek@nsmcluster.com, +420 602 129 224

Web: www.nsmcluster.com, www.nc3.cz, www.cybersecuritydih.cz