Modus | Home page

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z. s.

Klastr AAVIT je uskupení lídrů z IT a digitálních služeb, který svým působením zdůrazňuje význam aplikovaných technologií v IT a podporuje profitabilní export digitálních služeb, software a hardware.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

V rámci své činnosti chce narovnat startovací podmínky pro IT sektor a posílit postavení IT sektoru do pozice rovnocenného partnera vedle zpracovatelského průmyslu. Jedná se o platformu podporující navyšování podílu IT sektoru na HDP v České republice a EU a působí tak jako katalyzátor networkingu IT a státní správy.


Klastr je tvořen komunitou silných technologických hráčů a firem z různých oborů, které se chtějí stát digitálními lídry a spojuje společností a organizací všech velikostí – od globálních firem s pobočkami po celém světě po začínající start-upy.


Strategickým cílem klastru je prosazování co nejširší digitalizace, robotizace a umělé inteligence ve všech sektorech a oblastech ekonomiky – mimo jiné v průmyslu a dopravě, zdravotnictví, kultuře, sportu, cestovním ruchu a dalších oborech.