Modus | Home page

Infoservis a Networking

NCA jako silná autorita dbá na společný zájem svých členů a upozorňuje na důležitost klastrů v systému podpory inovací a konkurenceschopnosti v České republice. NCA jako silná autorita ve vztahu k vyjednávání s kraji, státem, EU. Úspěšné klastry mají znalosti a dovednosti, které je možné s výhodou využít v oblastech Digital Innovation Hubs, RIS3 a dalších moderních tématech.

Co chystáme v roce 2021

 

ZDE

 • Již v roce 2020 jsme zveřejnili MAPU KLASTRŮ ČR

slouží jako hlavní informační zdroj o klastrech a jejich členech založený na „tvrdých“ datech. V roce 2021 plánujeme převod stávající statické podoby na verzi s on-line profily klastrových organizací s vlastní administrací jako hlavní informační zdroj o klastrech v České republice.

 

 •  Den klastrů v Libereckém kraji (přesun z roku 2020)

vyhlášení Zlatý klastr za rok 2019, vyhlášení Nejlepší projekt členské klastrové organizace, společenský večer

 

 • Podzimní Den klastrů

vyhlášení Zlatý klastr za rok 2020, vyhlášení Nejlepší projekt členské klastrové organizace, společenský večer

 • NCA Informační servis

pravidelný informační servis pro členy NCA z oblastí financování, případů dobré praxe, pozvánky na relevantní akce apod. Zasíláno nepravidelně, minimálně 1x měsíčně.

 

 • Pravidelné on-line setkávání členů NCA a interní networking členů NCA

výměna poptávek, nabídek a prezentace členů NCA mezi sebou, využití on-line katalogu členů k hledání synergií mezi členskými firmami členů NCA, snaha o meziklastrové propojování, předávání poptávek po spolupráci.

 

 • Zapojení klastrů do nových „moderních“ témat

podpora členů NCA při zapojení do Digital Innovation Hubs, podpora maximálního zapojení klastrových organizací do RIS3 v krajích i na národní úrovni (participace na projektech SmartAkcelerátor), zapojení klastrových organizací do Národních inovačních platforem.

 

 

 

 
DNY KLASTRŮ
 
ZLATÝ KLASTR
 
ON-LI SETKÁNÍ ČLENŮ NCA
 
INFORMAČNÍ SERVIS NCA

Vzdělávání

 

 

 • Školení manažerů klastrových organizaci

specializované školení v rámci podzimního Dne klastrů a on-line

 

 • Vzdělávání zaměstnanců členských firem členů NCA

projekt Inovujme vzděláním, který umožňuje bezplatné vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastrových organizacích, členů NCA

 

Podívejte se, jak získat bezplatné vzdělávání pro Vaši firmu

 

Nechce se Vám číst, zavolejte:

 

Kontaktní osoba:  Lucie Foldynová, tel. : +420 773 032 220,
e-mail: foldynova@nca.cz

 

 

 

 

Využijte jedinečné možnosti bezplatných on-line kurzů

 

Nabízíme unikátní možnost, zapojit se do vzdělávání elektronickou formou  do 30. 06. 2021

 

Výhody online vzdělávání:

 • Můžete hlásit i jednotlivce = skvělé řešení také pro menší firmy;
 • Zaměstnanci se mohou připojit odkudkoliv;
 • časově přizpůsobeno (cca 4 hodiny denně).

Konkrétní školení z nabídky si můžete dojednat s naší kontaktní osobou. Po dohodě s lektorem si můžete přizpůsobit téma a obsah školení přímo pro Vás na míru, a to jak online formou, tak prezenčně.

Pokud máte do kurzu jen jednotlivé zájemce, pomůžeme Vám zrealizovat školení společně s dalšími firmami.

 

Aktuální pořádané kurzy 

 

 

 

 

 
Manažerské dovednosti
 
HR a marketing
 
Obchod a výroba
 
IT
 
Právní
 
Ekonomické a účetní

Lobbying a propagace

Jednou z hlavních aktivit NCA je lobbying v zájmu členských organizací a ve prospěch tématu a problematiky českých klastrů jakožto formalizovaných uskupení se specifickými charakteristikami, potenciálem a potřebami.

 

Lobbying a podpora klastrového prostředí probíhá v rámci spolupráce s českými centrálními, regionálními, případně municipálními orgány veřejné správy a samosprávy. Dále v rámci spolupráce s organizacemi v rámci EU a dalšími zahraničními institucemi a firmami. Nejčastějšími aktivitami pak jsou připomínkování a návrhy týkající se související legislativy, komunikace podmínek v rámci nastavování programů na úrovni MPO, TAČR, MMR a MPSV, stejně jako zapojení členských a partnerských organizací do mezinárodních oborových uskupení a projektů.

 

 

 

 

Co chystáme v roce 2021

 

 • Pokračování budování vztahů s relevantními zástupci regionální, národní vlády, národními institucemi a dalšími relevantními hráči

zejména MPO, CzechInvest, MŠMT, TAČR, TCAV, Kraje, Transfera.cz a dalších, zapojení NCA do připravovaného Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK)

 

 • Rozšíření členské základny o nové členy z řad klastrových organizací a technologických platforem

každý kvalitní klastr či technologická platforma chce být „u toho“

 

 • Pokračující roadshow v oblasti Digitalizace

organizace konferencí v České a Slovenské republice zaměřených na podporu Digitalizace

 

 • NCA Klastroviny

kvalitně zpracovaná tiskovina - „výkladní skříň NCA“ pro propagaci a reprezentaci NCA a jejich členů a konceptu klastrů jako takového vůči důležitým regionálním a národním partnerům.

 

Poradenství

NCA zajišťuje svým členům, případně dalším smluvním stranám, poradenství v oblastech:

 • analytické a strategicko-koncepční činnosti v oblasti klastrové problematiky, podpory podnikání, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, oblastí regionálního rozvoje a oborech souvisejících se zaměřením členských klastrových organizací
 • identifikaci a analýzu nových klastrových iniciativ, oborové analýzy, rozvoj stávajících klastrových organizací
 • poradenství v oblasti rozvoje mezinárodní klastrové spolupráce, pomoci českým inovačním firmám na vybraných zahraničních trzích
 • související vzdělávání
 • poradenství v přípravě a řízení projektů financovaných z domácích i mezinárodních zdrojů

Co chystáme v roce 2021

 

 • Spolupráce s kraji na rozvoji nových klastrových organizací a na tématech využití stávajících klastrů k realizaci rozvojových témat

analytické činnosti a mapovací studie

 

 • Vzdělávací a osvětová činnost

 

 • Zajištění projektového managementu a poradenství k přípravě projektů, hájení zájmů členů NCA v případě sporu s poskytovatelem dotační podpory

využití know-how v oblasti projektového řízení, dotačního poradenství a přípravě projektů, které tým NCA má. Asistence členům NCA při přípravě projektů, administrace projektů (žádosti o platbu, zprávy o realizaci). Komunikace s poskytovateli dotace.

 

Mezinárodní spolupráce

V rámci této oblasti provádí NCA zejména: 

 • analýzu a vyhledávání vhodných příležitostí pro mezinárodní propojování českých klastrových organizací, technologických platforem a dalších členů do evropských a globálních projektů
 • zapojování členských subjektů a jejich organizací do inovačních platforem na úrovni EU (tematické platformy v oblastech jako jsou např. nanotechnologie, digitalizace, cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj, kosmický a letecký výzkum, oborové RIS3 platformy apod.)
 • přeshraniční spolupráce (zejména SK, PL a D) s výzkumnými organizacemi a významnými firmami (mj. v oblastech strojírenství, automotive, plastikářský průmysl, digitalizace a související technologie a koncepce (digitální inovační huby, Industry 4.0, Kyberbezpečnost, IoT, Smart City), voda a odpadové hospodářství, vzdělávání apod.
 • asistenci při expanzi českých firem na zahraniční trhy skrz existující a dynamicky se rozvíjející sítě a funkční propojení 

 

Co chystáme v roce 2021

 

 • Zahraniční spolupráce - propojování členů se zahraničními klastry a vznikajícími konsorcii, aktivní zapojení do práce European Cluster Alliance a European Cluster Labelling Excellence Structure – EUCLES

ukázat Českou republiku a české klastry jako silné a zapojující se subjekty do mezinárodního dění, budování vztahů se zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů na EU trhu, podpora důležitosti klastrů při přípravě výzev z komunitárních programů Evropské komise.