Modus | Home page

Infoservis a Networking

  • Pravidelná on-line setkávání členů NCA a interní networking členů NCA

 

První letošní on-line setkání členů proběhlo 1. února 2024.

 

V úvodu Luděk Kühr z členské firmy BizGarden, seznámil přítomné účastníky s novou filozofií o nakládání s daty, tzv. Data Spaces.

Poté následovalo klasické kolečko, které se tentokrát zaměřilo na prezentaci konkrétních přínosů klastrů svým členům. Novinkou byla dvě lehká dotazníková šetření, která byla přijata pozitivně.

 

Další on-line setkání členů  se bude konat 7. března 2024

 

Informace ze starších setkání si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

 

  • Dny klastrů

 

Den klastrů v roce 2023 se uskutečnil v rámci Clusters meet Regions v Praze 23. a 24, října 2023. Shrnutí akce najdete na našem webu ZDE.

 

V roce 2022 proběhl Den klastrů v Kraji Vysočina 7. prosince 2022 v Jihlavě. Podrobnosti o celé akci a pár pěkných fotografií najdete ZDE.

 

Na podrobnosti starších ročníků se podívejte ZDE.

 

 

 

  • Zapojení klastrů do nových „moderních“ témat

 

podpora členů NCA při zapojení do Digital Innovation Hubs, podpora maximálního zapojení klastrových organizací do RIS3 v krajích i na národní úrovni (participace na projektech SmartAkcelerátor), zapojení klastrových organizací do Národních inovačních platforem.

 

  • NCA Informační servis

 

zhruba jednou měsíčně zasíláme obsáhlejší informační e-mail s pozvánkami na akce NCA, akce členů NCA a další akce, které by vás mohly zajímat.

 

Poslední tři vydání si můžete přečíst zde, straší pak v archivu

Informační servis NCA 2/2024

Informační servis NCA 1/2024

Informační servis NCA 7/2023 

 

  

 

Vzdělávání

 
Manažerské dovednosti
 
HR a marketing
 
Obchod a výroba
 
IT
 
Právní
 
Ekonomické a účetní

 

  • Školení manažerů klastrových organizaci

4. května 2022 proběhl webinář na téma Green Deal, který prezentoval pan David Hausner z Plastikářského klastru

 

18. srpna 2022 NCA uspořádala workshop pro klastrové manažery zaměřený na komunikaci. Prezentaci můžete shlédnout ZDE.

 

Další workshop proběhl 8. prosince 2022, na téma: Evropská průmyslová strategie a možnosti financování inovací v MPS přehledně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Odborné vzdělávání pro zaměstnance členských firem

 

NCA poskytuje bezplatné vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastrových organizacích svých členů díky projektu Inovujme vzděláním (OPZ, Výzva 110). Od začátku projektu v roce 2020 dosud NCA zajistila proškolení stovek zaměstnanců ve dvaceti firmách, zejména z klastrů: IT Cluster, klastr MECHATRONIKA, CZECHIMPLANT, Česká membránová platforma, Český optický klastr, SINEC (Klastr sociálních inovací) a dalších. Na výběr jsou stovky školení v oblastech Manažerské dovednosti, HR a marketing, Obchod a výroba, IT a Právní, ekonomické a účetní kurzy.

Někteří naši členové mají „vlastní“ Výzvu 110, kdy jejím prostřednictvím mohou vzdělávat zaměstnance.  I v těchto případech může NCA pomoci, např. když už mají finanční prostředky ze své výzvy  nebo na určitá školení či kurzy „vyčerpány“


Podívejte se, jak získat bezplatné vzdělávání pro Vaši firmu. 

 

 

Kontaktní osoba:  Lucie Foldynová, tel. : +420 773 032 220,
e-mail: foldynova@nca.cz

 

 

 

Lobbying a propagace

 

V roce 2024 opět pokračuje úspěšná Roadshow v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace.

 

Další ze série konferencí o kybrebezpečnosti se uskuteční v Brně 13. února 2024 a pokračovat budeme v Pardubicích 20. února 2024.

 

 

O dalších, dříve proběhlých konferencích si přečtěte ZDE.

 

                 

 

Předchozí vydání jsou k dispozici ZDE

Poradenství

 

 

Tým NCA poskytuje zájemcům jako placenou službu poradenství v oblasti projektového managementu, pomoc se získáním známky excelence, konzultace k vybraným dotačním programům, a také zpracování různých analýz (náklady lze hradit ze způsobilých výdajů vašich projektů).

Uvažujete o získání známky excelence? Chybí vám v provozním týmu kapacita na projektový management nebo potřebujete v rámci projektů zpracovat analýzu? V čem by vám tým NCA mohl pomoci?

 

 

Rozcestník výzev

Od loňského března zpracováváme, a 1 – 2x měsíčně aktualizujeme NCA Rozcestník výzev. Kromě známých výzev z národních a operačních programů se zaměřujeme hlavně na evropské programy. A také monitorujeme „mini-granty" což je možná nejvíce přínosná informace. „Mini-granty“ jsou výzvy většinou zaměřené pro vybraný segment/odvětví s krátkou dobou pro přípravu a poměrně malým rozpočtem v řádech desítek tisíc EUR na jeden projekt. Počet těchto „mini-grantů“ bude v tomto roce i dalších letech zásadně růst. Jedná se o různá pilotní ověření z projektů Interreg nebo evropských projektů, které používají kaskádové financování. Pro účast v těchto mini-grantech stačí většinou vyplnit pouze velmi stručnou žádost, výběr projektů k financování je rychlý, stejně jako finanční vypořádání. Mini-granty většinou nemohou čerpat přímo klastrové organizace, ale spíše jejich členové. Připravujeme tak pro manažery klastrů přehled o možnostech financování projektů, které mohou nabídnout svým členům. Přehled mini-grantů podle našich informací není v tomto rozsahu přístupný jinde v České republice, a proto je nabízen exklusivně pouze členům NCA (z webu NCA na něj nevede odkaz, odkaz je pouze v e-mailech členům).

Mezinárodní spolupráce

NCA je zakládajícím členem European Clusters Alliance (ECA). ECA sdružuje národní klastrové asociace v Evropě, zajišťuje nejnovější informace z příprav evropských politik a výzev, umí je připomínkovat, iniciuje vznik projektových konsorcií. NCA je také zakládajícím členem European Clusters Excellence Labelling Structure (EUCLES), které letos přebírá proces Cluster Management Excellence – udílení známky excelence Bronze, Silver a Gold label. V rámci spolupráce s těmito organizacemi má NCA rozsáhlé a stále se rozvíjející kontakty na klastrové organizace v Evropě, a to usnadňuje zapojování členů NCA do mezinárodních uskupení a projektů (v roce 2021 se podařilo zprostředkovat třem členům vstup do projektových konsorcií) i získávání informací a novinek s klastrovou tématikou z evropského prostředí.

 

Cílem je ukázat Českou republiku a české klastry jako silné a zapojující se subjekty do mezinárodního dění, budování vztahů se zástupci Evropské komise a dalších relevantních hráčů na EU trhu, podpora důležitosti klastrů při přípravě výzev z komunitárních programů Evropské komise.