Modus | Home page

DNY KLASTRŮ

 

DEN KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI 

 

Pokud se epidemiologická situace nezmění k horšímu, termín akce je stanoven na  22. a 23. června 2021.

 

 

 

 

Místo konání:


Aula Technické univerzity v Liberci Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I-Staré město

 

Registrace na Den klastrů v Libereckém kraji ZDE.

 

Možnosti prezentace a partnerství na konferenci Den klastrů 

 

PROGRAM DNE KLASTRŮ 22. 6. 2021

 

10:00 – 11:00
Registrace účastníků a networking

 

11:00 – 12:30
Úvodní slovo
Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci
Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru PSP
Petr Očko, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Jiří Herinek, prezident NCA; Ivo Říha, viceprezident NCA

 

Předání ocenění ZLATÝ KLASTR za rok 2019 a 2020

 

Představení Smart Akcelerátoru Libereckého kraje - Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje


Perspektivy klastrové politiky 2021+ - Robert Wenzel, oddělení infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

Aktivity CzechInvestu v podpoře klastrů - Patrik Reichl CzechInvest, generální ředitel

 

 

12:30 – 13:15
Oběd

 

13:15 – 14:50
Úspěšné projekty klastrových organizací, moderuje Jiří Herinek: 1. blok – oblast Rozvoj inovací ve firmách


Úspěšné projekty klastrových organizací, moderuje Ivo Říha: 2. blok – oblast Internacionalizace


Úspěšné projekty klastrových organizací, moderuje Jiří Herinek: 3. blok – oblast Vzdělávání

 

 

14:50 – 15:20
Coffeebreak

 

15:20 – 17:00
Úspěšné projekty klastrových organizací, moderuje Ivo Říha: 4. blok – oblast Rozvoj regionálního inovačního prostředí


Panelová diskuse

 

17:00 - 18:45
Představení regionálních pracovišť:
Výzkumné centrum VÚTS, a.s. / 
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL

 

Na co se můžete těšit?


Pracoviště výzkumné organizace VÚTS, a.s.

Návštěva moderního výzkumného ústavu zaměřeného na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro různé oblasti zpracovatelského průmyslu včetně automatizace, vývoje, konstrukce a stavby speciálních inovativních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Ukázka laboratoří pro měření, laserové centrum, prototypová dílna, zkušebny v oblasti mechatroniky, pohonů a materiálů, laboratoř 3D tisku.


Pracoviště Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Návštěva provozovny nanotechnologické klastrové organizace Nanoprogress a Oddělení technologie životního prostředí Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). CxI je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL), jehož cílem je přispět k rozvoji regionu. Centrum je zaměřeno na propojení laboratoří technických oborů TUL s významnými subjekty aplikační sféry.

 

19:30
Společenský večer v Puor Plaudit Restaurant

 

 

 

Možnosti ubytování

 

Hotel Imperial Liberec www.imperialliberec.cz, cca 30 minut pěšky od Auly Technické univerzity 

 

Hotel Babylon Liberec (součást zábavního parku Babylon) www.hotelbabylon.cz, cca 30 minut pěšky od Auly Technické univerzity

 

Hotel Liberec www.hotel-liberec.eu, cca 30 minut pěšky od Auly Technické univerzity

 

Hotel Zlatý lev www.clariongrandhotelzlatylev.com, cca 17 minut pěšky od Auly Technické univerzity

 

Hotel Aréna www.hotelarena.cz/, cca 

 

Terasy Café www.terasycafe.cz, cca 

PROGRAM DRUHÉHO DNE 23. 6. 2021 (pouze pro členy Národní klastrové asociace)

 

10:00 - 12:00  Valná hromada Národní klastrové asociace

 

12:00 - 13:00  Lehký oběd

 

13:00 - 15:30  Školení klastrových manažerů
Vybraní manažeři klastrů se podělí se svými zkušenostmi. Po každé prezentaci bude prostor pro diskusi.

 

Cílem je předání zkušeností mezi klastrovými manažery. Nejen ukázka výstupů realizovaných projektů, ale i postup, jak jich bylo dosaženo a návody, na co si dát pozor.

 

 

 

Místo konání Valné hromady a školení manažerů
Budova Cxl Bendlova 1409/7, Liberec

 

V místě konání valné hromady je poměrně obtížné zaparkovat. Nejlepší dostupnost je autobusy MHD č. 15 a 19, ze zastávky Fügnerova v centru města, doba cesty cca 6 minut. Výstupní stanice Technická univerzita. Pěšky z centra je to cca 2,5 km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka místa konání konference a  hotelů a pro lepší orientaci