Modus | Home page

Nanoprogress významně posunuje české nanotechnologie do Evropy

Novinka

Dámy a pánové,  

klastrová komunita zažívá v posledních letech výrazný rozvoj s tím, že aktuálně působí v Evropě více než 1000 vysoce aktivních klastrových organizací. V České republice máme pod hlavičkou Národní klastrové asociace řadu velmi silných a progresivních klastrů jež poskytují svým členům širokou škálu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tyto organizace pomáhají vyvíjet nové produkty a technická řešení a uvádět inovace do průmyslové praxe, podporují internacionalizaci svých členů a přináší jim výzkumně-vývojové a obchodní příležitosti s využitím silné sítě globálních partnerů.  


 

 

   

 

 

 

   

 

              

 

 

Nanoprogress za poslední desetiletí získal stabilní pozici mezi předními Evropskými klastrovými organizacemi. Podařilo se nám zásadním způsobem posílit excelentní výzkum Českého nanotechnologického průmyslu, kontinuálně podporovat naše členy, konsolidovat síť Evropských partnerů vytvořením udržitelného Evropského ekosystému s vlastní právní strukturou, založit první spin-off vycházející z klastrové organizace a mnoho dalšího.

Nic z toho bychom nedokázali, nebýt našeho početného manažerského týmu, aktivní členské základny a nadnárodní partnerské sítě. Jsme velmi vděční za to, že naše práce přináší smysluplné výsledky pro celou společnost a že jsme obklopeni skvělými a spolehlivými lidmi.

Pan Komárek, předseda spolku Nanoprogress, kandidát na Evropského klastrového manažera roku 2022. 

Podpora českého nanotechnologického průmyslu a zavádění inovací vyšších řádů do praxe

Nanoprogress se již od svého založení věnuje špičkovému technologickému výzkumu a vývoji. V roce 2014 spatřil světlo tohoto světa průlomový objev – technologie využívající střídavé elektrické pole pro výrobu nanovláken. Rok poté bylo navrženo a zkonstruováno členy Nanoprogressu první světově unikátní laboratorní zařízení pro přípravu nanovlákenných struktur využívajících právě tuto technologii. Veškeré výzkumně vývojové práce spojené s konstrukcí a návrhem tohoto zařízení byly kofinancovány z programu „Spolupráce – Klastry“, jehož garantem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V dalších letech Nanoprogress rozšířil své inovační aktivity o vývoj materiálů pro přípravu nanovláken a o výzkum aplikačního potenciálu těchto struktur pro širokou škálu průmyslových odvětví.  

V roce 2017 Nanoprogress začal budovat interní výzkumný tým který se věnoval čistě přípravě a produkci nanovlákenných struktur a odhaloval tak slabá místa této technologie. Následně díky těmto zkušenostem interní tým klastru Nanoprogress začal vlastní vývoj zařízení ve spolupráci se svými průmyslovými partnery.

V roce 2021 založil Nanoprogress další provozovnu, tentokrát za účelem průmyslové výroby nanovlákenných struktur, přičemž spuštění výroby je plánováno na začátek roku 2023. Vývoj produktů aktuálně probíhá také ve spolupráci s členskou základnou.

Klíčové ukazatele výkonosti rozvoje českého nanotechnologického průmyslu:

 

  • Podpora desítek výzkumných organizací a firem
  • Investice v řádu stovek miliónů do unikátního výzkumu a technologického vývoje
  • Zapojení stovek výzkumných pracovníků předních institucí do kolektivního výzkumu a vývoje
  • Tvorba stovek výzkumných studií z oblasti nanotechnologií
  • Vývoj více než deseti celosvětově unikátních zařízení primárně pro produkci nanovláken
  • Vznik desítek produktů, patentů a užitných vzorů
  • Založení sdílených center s otevřeným přístupem disponující jedinečnou technologií pro přípravu a analýzu funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a kompozitů

 

 

 

 

Budování udržitelného Evropského ekosystému s vlastní právní strukturou

Tato aktivita započala roku 2014, kdy Nanoprogress společně s dalšími Evropskými klastrovými organizacemi připravil první projektový návrh do soutěže EU. Po dvou letech a mnoha dalších podaných projektových návrzích Evropská komise schválila financování projektu s názvem „INNO-DROP“, který se zaměřoval na rozvoj klastrové excelence a posílení nabídky služeb vůči členské základně. Ve stejném roce začal Nanoprogress realizovat další schválený Evropský projekt „AdPack“ a poté návazný projekt „Ad-Pack2“. Oba tyto projekty byly zaměřené na podporu internacionalizace převážně malých a středních podniků. V rámci projektových činností Nanoprogress se svými partnery založil v roce 2018 unikátní Evropskou právní strukturu, Evropské hospodářské zájmové sdružení Ad-Pack EEIG, zaměřené primárně na posílení udržitelnosti spolupráce klastrových organizací EU. Založení této právní struktury trvalo 8 měsíců, Nanoprogress byl zakladatelem a p. Komárek prvním výkonným ředitelem.

Čas běžel a Nanoprogress získával více projektů, konsolidoval a rozšiřoval svou mezinárodní partnerskou síť a posiloval svou pozici mezi předními klastrovými organizacemi Evropské úrovně. V roce 2021 proběhla snaha o transformaci zájmového sdružení Ad-Pack EEIG na zapsaný spolek s tím, že přímá transformace nebyla právně proveditelná. Díky tomu Nanoprogress se svými partnery založil zcela novou právní strukturu CEDEG, z.s, jež má nyní vlastního předsedu a zaměstnance a členové Ad-Pack EEIG do ní vstoupili. CEDEG se tak stal klíčovou právní strukturou pro zajištění udržitelné spolupráce Evropských klastrových organizací a aktuálně rozvíjí své aktivity v oblasti progresivních environmentálních technologií a IT.

Luboš Komárek, předseda představenstva klastrové organizace Nanoprogress působí také v následujících subjektech:

 

 

Ad-Pack EEIG je evropské hospodářské sdružení šesti klastrových organizací které ve své základně pokrývá více než 1215 subjektů z nichž 984 jsou podniky a 117 VaV instituce, univerzity a další inovační aktéři. Cílem je podpora rozvoje inovací, konkurenceschopnosti a internacionalizace podnikové sféry a facilitace spolupráce na úrovni Evropské unie.

 

 

 

CEDEG je výzkumné, obchodní a síťové seskupení, které působí převážně ve středoevropském prostoru. Svou činností organizace naplňuje povahu neziskové organizace, nadnárodního klastrového seskupení (metaklastru). Věnuje se výzkumu, vývoji, šíření a monetizaci aktivit ve dvou důležitých tématech současné globální společnosti – oblasti digitalizace a environmentálně vyspělých technologií. Toto seskupení aktuálně ve své členské základně čítá 2247 subjektů z nichž 1768 jsou zástupci podnikové sféry a 337 zástupci výzkumných pracovišť a univerzit z více než 16 zemí.

 

 


Národní klastrová asociace je asociace všech progresivních tuzemských klastrových organizací, která ve své základně pokrývá aktuálně 689 subjektů z nichž 523 jsou podniky a 166 VaV instituce, univerzity a další inovační aktéři.  Cílem je koordinovaný a udržitelný rozvoj klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

 

 

Nanotec dynamics, s.r.o. je spin-off klastrové organizace Nanoprogress, přičemž core-businessem je vývoj a komercializace vysoce inovativních produktů vzniklých primárně na základě revoluční technologie přípravy nanovlákenných struktur, která využívá střídavý proud.

 Fascinující svět nanotechnologií

V roce 2019, Nanoprogress společně s týmem národní televize a dalšími partnery připravil seriálový cyklus o nanotechnologiích a jejich aplikacích. Tento pětidílný seriál prezentoval, kromě samotných úspěchů klastrové organizace, možnosti využití nanotechnologií v potravinářství, životním prostředí, kosmetice, biomedicíně a dalších průmyslových odvětvích. Cílem seriálu bylo primárně přiblížit nanotechnologie výzkumně vývojové komunitě.

        

 

 

Několik let poté byl natočen další seriálový cyklus, který na předchozí navazoval. Nově však byl tento cyklus zaměřen na popularizaci nanotechnologií široké veřejnosti, a proto byl nejprve velmi pečlivě připraven scénář a jako průvodce seriálem byl najat Jan Čenský, herec, známý princ a seriálový chirurg. Natáčení seriálu bylo vedeno profesionálním režisérem. Stejně tak jako v předchozím případě byl tento seriál exkluzivně o klastrové organizaci Nanoprogress a jejích členech.  

Oba seriálové cykly byly několikrát celoplošně odvysílány v národní televizi, prezentovány přes YouTube, na sociálních sítích a dalších marketingových kanálech s dosahem vyšším než 500 000 diváků.