Modus | Home page

Klastr českých nábytkářů

Novinka

Klastr českých nábytkářů tvoří TOP české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci, vystavovatelé v oblasti nábytkářství, univerzity a výzkumné ústavy.


KČN svým členům nabízí služby a možnost zapojení se do aktivit klastru, jejichž snahou je dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví.

Od svého založení v roce 2006 KČN proinvestoval do podpory podnikání, aplikovaného výzkumu a inovací, a do posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v českém nábytkářském průmyslu téměř 400.000.000 Kč.

Novým úspěchem KČN v rámci roku 2021 je zapojení se do mezinárodního projektu FGOI – Furniture Go International, jehož realizace odstartovala 16. září 2021 a bude trvat 3 roky. Projekt řízený osmi evropskými klastry, který je spolufinancován Evropskou Komisí v rámci programu COSME, pomůže malým a středním podnikům dosáhnout nových trhů prostřednictvím spolupráce a inovací. Díky projektu vznikne nové Evropské Strategické Partnerství Klastrů (European Strategic Cluster Partnership) s cílem posílit spolupráci v oblasti nábytkářství a souvisejících průmyslových odvětví v rámci EU a také směrem k vybraným třetím zemím: USA, Kanadě, Egyptu a Jihoafrické republice.

Klastr českých nábytkářů, družstvo se zapojil do implementace projektu již od prvních dnů realizace. Jeho hlavním úkolem budou aktivity spojené s identifikací a navazováním nových strategických partnerství napříč Evropou a organizace průzkumných návštěv zástupců klastrů do vybraných třetích zemí. Velkou výzvou bude vedení celého tzv. projektového balíčku (WP6), který je zaměřený na dlouhodobou udržitelnost navázaných partnerství s cílem uzavření dohod o spolupráci mezi Partnerstvím projektu a mezinárodními obchodními organizacemi či organizacemi zaměřenými na výzkum a vývoj. „Do celého řízení projektu budou za Klastr českých nábytkářů zapojeni zkušení projektoví manažeři, kteří, jak věříme, budou důstojnými partnery pro ostatní zástupce projektového konsorcia.”, doplnila předsedkyně klastru Lucia Haraslínová.

Projekt počítá například s vytvořením dlouhodobých mezinárodních aliancí, přítomností stálých kontaktů na každém ze zájmových trhů, aby byla zaručena tvorba obchodních příležitostí, organizací obchodních misí se členy zapojených klastrů a dalšími akcemi šitými na míru pro zúčastněné společnosti.


Zapojenými klastry do projektu jsou: Transylvanian Furniture Cluster (Rumunsko); Association Cluster of Habitat, Wood, Office and Contract Sector (Španělsko); Wood Industry Cluster (Slovinsko); Klastr českých nábytkářů, družstvo (Česká republika), Interior Cluster Sweden (Švédsko); PRO WOOD Regional Cluster (Rumunsko); Bulgarian Furniture Cluster (Bulharsko) a Habitat Cluster Barcelona (Španělsko). Společně reprezentují více než 500 společností, většina jsou malé a střední podniky.

 

 

 

Klastr českých nábytkářů, družstvo obhájil Stříbrnou známku od Evropské Iniciativy Klastrové Excelence.

S hrdostí oznamujeme, že na základě provedeného auditu managementu klastru obhájil Klastr českých nábytkářů, družstvo Stříbrnou známku Evropské Klastrové Excelence (ECEI), dále SILVER Label. Hodnocení bylo provedeno Evropským sekretariátem pro analýzu klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis - ESCA). Platnost známky je stanovena do 31. prosince 2024.

V České republice se certifikátem SILVER Label mohou aktuálně pyšnit pouze dva klastry, kromě Klastru českých nábytkářů, družstvo je držitelem této známky také CLUTEX – Klastr Technické textilie, z.s.. Lépe hodnoceným klastrem v rámci České republice je nyní pouze NANOPROGRESS, z.s., který je držitelem Zlaté známky (GOLD Label).

Předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, Ing. Lucia Haraslinová, PhD., k obhájení SILVER Label uvedla: „Obhajoba Stříbrné známky klastrové excelence je pro náš klastr potvrzením toho, že nastavené globální standardy klastrového managementu úspěšně splňujeme již dlouhodobě. Zároveň se také jedná o potvrzení pro naše domácí i zahraniční partnery, že je KČN důvěryhodnou organizací pro realizaci projektů a uzavírání nových partnerství. Avšak i do budoucna budeme pracovat na lepších řídicích mechanismech k poskytování kvalitnějších služeb našim členům, abychom zajistili, že naši členové i náš klastr budou na globálním trhu úspěšnější a konkurenceschopnější. “

Certifikát Silver Label je certifikát kvality, který otevírá nové příležitosti pro spolupráci s dalšími zahraničními klastry a zároveň potvrzuje úspěšnou implementaci procesů zlepšování, které byly nastaveny po benchmarkingovém šetření po získání SILVER Label ke konci roku 2019, a ukazuje, že je klastr na správné cestě při zlepšování řízení klastru.

 

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo, www.furniturecluster.cz.