Modus | Home page

Podpora vzdělávání v CREA Hydro&Energy

Novinka

Klastr CREA Hydro&Energy se od svého vzniku věnuje rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání nejen mladé generace.


Za tu dobu jím prošlo více než 50 stážistů z ČR, SR, ale i Itálie a jiných zemí, kteří si zde zdokonalovali své znalosti a učili se praktickým dovednostem především v internacionalizaci a regionálním rozvoji.

 

Aktivitu klastru v odborném vzdělávání ve vodním hospodářství zahájila realizace evropského projektu Platform of Vocational Excellence Water (PoVE Water) z programu Erasmus+, na kterém klastr společně s Mendelovou univerzitou a SPŠ Stavební Brno spolupracoval jako regionální lídr pro ČR s partnery z Nizozemska, Lotyšska, Malty a Skotska. V rámci projektu vznikla databáze digitálních vzdělávacích materiálů z oblasti vodního hospodářství, naplněná mimo jiné novými výukovými materiály k využití virtuální reality z MCAST z Malty nebo k vodě v krajině z Mendelovy univerzity.

 

Společné úsilí vyvrcholilo v roce 2021 studijním pobytem skupiny středoškoláků v nizozemském „hlavním městě vody“ Leeuwardenu, zakončeným účastí na soutěži mezinárodních týmů ze čtyř zemí ve vodařské odbornosti a následovaným studijním pobytem cca. 20-ti doktorandů a akademiků z Mendelovy univerzity. Hlavním výstupem pak bylo založení centra odborného vzdělávání „Voda v krajině“, anglicky zkráceně CoVE WiL, zatím bez právní subjektivity, na kterém se spojilo již 7 partnerů z Jihomoravského kraje včetně tří největších brněnských univerzit.

 

V roce 2021 bylo také Evropskou komisí schváleno pokračování podpory rozvoje odborných center v rámci většího projektu PoVE Water Scale-up, ve kterém partneři rozvíjejí svá regionální centra na evropské úrovni. Vedení ve středoevropském centru CoVE WiL převzala od klastru Mendelova univerzita (člen klastru), a mimo jiné vzniklo i nové centrum v jižní Africe. Klastr zůstává pevnou součástí projektu a nadále se podílí i na řízení a rozvoji centra, zahrnujícího již i partnery z okolních zemí. Je tak zajištěna návaznost a další rozvoj úspěšné aktivity klastru pro zajištění kvalitních odborníků v oboru vodního hospodářství a jejich další rozvoj.