Modus | Home page

ZLATÝ KLASTR

Ocenění v průběhu let získaly tyto klastrové organizace:

 

2020 - CLUTEX - klastr technické textilie

Čestná ocenění za rok 2020 v jednotlivých kategoriích získali:

 

v oblasti vzdělávání Moravskoslezský automobilový klastr

v oblasti rozvoje regionálního inovačního prostředí CLUTEX - klastr technické textilie

v oblasti internacionalizace CREA Hydro&Energy

za úspěšný projekt podpořený Libereckým krajem Česká membránová platforma

v oblasti rozvoje inovací ve firmách Nanoprogress

__________________________________________________________________________________________

 

2019    Klastr českých nábytkářů

2018   Český optický klastr a Plastikářský klastr

2017   Moravskoslezský automobilový klastr

2016   Nanoprogress

2015   CREA Hydro & Energy

2014   Moravskoslezský automobilový klastr

2013   Národní strojírenský klastr