Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

Úspěchy našich členů - CLUTEX - klastr technické textilie

13.05.2021

CLUTEX – klastr technické textilie z. s. vznikl před 15 lety jako reakce na neutěšenou situaci mezi textilními firmami.

Úspěchy našich členů - Moravský letecký klastr

13.05.2021

Moravský letecký klastr (dále MLK) je oborové sdružení 51 firem a univerzit aktivních v leteckém průmyslu.

Czech Taiwanese Business Days

12.05.2021

Ve dnech 15. a 17. června 2021 se uskuteční Czech Taiwanese Business Days.

Změna termínu konference TEDx 19. a 20. června 2021 od 9:30

05.05.2021

Zveme Vás k účasti na virtuální konferenci k tématu hledání možných řešení klimatických změn.

Workshop: Spravedlivá transformace: výzvy, dopady a potřeby 13. 5. 2021 (13.00 - 14 .30)

05.05.2021

Cílem workshopu je diskutovat o potřebách malých a středních podniků v souvislosti se spravedlivou transformací, tedy zejména jaká je úroveň informovanosti o podobě spravedlivé transformace, jaké potřeby a příležitosti spravedlivá transformace přináší.

Projekt ,,RESET" na podporu udržitelnějšího přístupu k textilní výrobě

26.04.2021

CLUTEX – klastr technické textilie byl partnerem mezinárodního projektu RESET (Interreg Europe), který skončil v březnu 2021 a jehož cílem bylo zlepšení regionálních politik a podpora udržitelnějšího přístupu k výrobě v textilním a oděvním odvětví vedoucí k posílení inovativnosti a udržitelnosti textilního a oděvního průmyslu.

Brokerage  - Digital and Industrial Technologies, Mobility, OITB & M-ERA.NET

15.04.2021

Rádi bychom vás upozornili na partnerskou burzu, kterou pořádá Bavorská výzkumná aliance (BayFOR) 29. dubna 2021.

KLASTRY UPEVNILY POZICI, BUDOU HRÁT STÁLE DŮLEŽITĚJŠÍ ROLI V EVROPSKÝCH PROGRAMECH

15.04.2021

V připravovaných evropských programech klastry uhájily svou důležitou pozici a mohou se těšit na podporu i v dalších letech. 

Úspěchy našich členů - Moravskoslezský automobilový klastr

14.04.2021

Pro téměř 90členný Autoklastr je podpora členů v oblasti rozvoje lidského potenciálu jednou ze tří stěžejních činností. Dále mezi ně patří podpora v oblasti obchodních vztahů a v oblasti výzkumu a vývoje.

Úspěchy našich členů - Klastr MECHATRONIKA

14.04.2021

Klastr MECHATRONIKA, z.s. byl založen v roce 2011. Od svého vzniku intenzivně spolupracuje s bavorskými partnery – IHK Regensburg a Cluster mechatronik & automation (CMAB).

Morning sessions s European Alliance Against Coronavirus (EAAC)

09.04.2021

Každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 8:30. 

Projekt iWATERMAP vstupuje do udržitelné fáze

01.04.2021

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje aktuálně 1. fázi své realizace a vstupuje do dvouleté fáze udržitelnosti. Před ukončením 1. fáze projektu se uskutečnilo dílčí setkání stakeholderů projektu, které proběhlo online formou.

Za úspěchy našich členů stojí schopní lidé.

01.04.2021

"Profesní magazín Best of" publikoval zajímavý článek. V hlavní roli člen představenstva Ing. Luboš Komárek z Nanoprogressu. 

Projekt „euWater4i-SD"

23.03.2021

Člen Národní klastrové asociace CREA Hydro&Energy slaví úspěch: Úplný návrh projektu „euWater4i-SD“ byl dne 8. března 2021 úspěšně přijat Evropskou komisí.

Prosazování společných zájmů a networkingové akce - nejžádanější služby Národní klastrové asociace

18.03.2021

Již od roku 2008 Národní klastrová asociace brání zájmy svých členů, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a propojuje je s tuzemskými i zahraničními partnery.