Modus | Home page

ECCP pozvánka na EU-Singapore Matchmaking Event 2024

Novinka

Evropská komise (EC) bude organizovat EU – Singapore Matchmaking Event v rámci Singapurského mezinárodního energetického týdne, který se bude konat ve dnech 21.–25. října 2024.


EU – Singapore Matchmaking Event se bude konat na místě v Singapuru ve dnech 22.–24. října 2024.

 

Akci společně pořádá Evropská komise prostřednictvím European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ve spolupráci s Enterprise Singapore (EnterpriseSG), Singapore Business Federation a Enterprise Europe Network (EEN).

 

EU – Singapore Matchmaking Event přivede dohromady klastrové organizace a malé a střední podniky (SME) z Evropské unie (EU), zemí mimo EU účastnících se programu Single Market Programme/COSME Strand a Singapuru. Akce poskytne účastníkům vynikající příležitost k podpoře spolupráce mezi klastry (C2C), mezi klastry a podniky (C2B) a mezi podniky (B2B).

Cíle

 • Posílení spolupráce mezi klastrovými organizacemi EU a Singapuru ve prospěch jejich členů, zahrnující seminář, klastrovou matchmaking událost a návštěvy na místě.
 • Identifikace potenciálních oblastí společného zájmu pro spolupráci a synergie, pokud jde o sektorové zaměření, hodnotové řetězce a tržní zaměření jejich SME a dalších firem.
 • Zlepšení spolupráce mezi průmyslem EU a Singapuru, akademickou sférou a průmyslem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím klastrů. Klastrové organizace budou pro své členy identifikovat možné oblasti spolupráce v oblasti VaV (akademie, výzkumné organizace, průmysl...).

Program a aktivity

EU – Singapore Matchmaking Event bude zahrnovat následující aktivity:

 • Preparatory Webinar: Příležitost získat informace o podnikání se Singapurem a rady, jak se úspěšně zapojit do plánované akce. (datum bude upřesněno).
 • Technical Webinar: Pomoc budoucím účastníkům s optimalizací profilů v nástroji B2Match a vysvětlení postupů pro efektivní plánování schůzek. (datum bude upřesněno).
 • Site visits: Návštěvy na místě (datum bude upřesněno).
 • Seminar on knowledge exchange: Seminář zaměřený na výměnu znalostí k podpoře spolupráce mezi EU a Singapurem. (datum bude upřesněno).
 • Pitching and Matchmaking meetings: Setkání mezi klastrovými organizacemi a SME z EU (a zemí mimo EU účastnících se SMP/COSME Strand) a Singapurem. (datum bude upřesněno).
 • Debriefing session: Shromáždění zpětné vazby a svědectví od účastníků klastru. (datum bude upřesněno).
 • Participation at the Singapore International Energy Week Expo: Účast na expo zóně zdarma pro klastry a SME účastnící se EU – Singapore Matchmaking Event – 23. října 2024*
 • Exhibition guided tours: Prohlídky výstavy s průvodcem (bude upřesněno).

 

*Vezměte prosím na vědomí, že v rámci Singapore International Energy Week se budou konat následující akce, které mají vstupní poplatky nezahrnuté do ECCP:

Oblasti zaměření

 • Čistá energie a zelené technologie
 • eMobilita
 • Udržitelnost v digitálních technologiích
 • Financování energetické transformace

Výzva k projevení zájmu

Tato výzva k projevení zájmu je zaměřena na klastrové organizace a malé a střední podniky (SME) z EU (a zemí mimo EU účastnících se Single Market Programme (SMP)/COSME Strand), které si přejí se zúčastnit. Přihlášky jsou nyní otevřené.

 📕 Call for Expression of Interest - Uzávěrka pro klastry druhé datum uzávěrky 9. července 2024 - Přihlášky podávejte nyní 

 📕 Call for Expression of Interest - Uzávěrka pro malé a střední podniky 9. července 2024 - přihláška nyní  

 

Pozdě podané přihlášky mohou být přijaty za předpokladu, že jsou splněna kritéria způsobilosti a náklady nesou účastníci. Pozdní přihlášky jsou přijímány do 8. října 2024 do 23:59 hodin bruselského času.

 

Ohlédnutí za minulými misemi do Singapuru

Bridging Horizons: The 2023 Cluster Matchmaking Event Amplifies EU-Singapore Business Synergies

 

S velkým očekáváním a rok po předchozím setkání se EU-Singapore Matchmaking event konal v městě Singapur od 30. října do 1. listopadu 2023. Letošní ročník byl působivou ukázkou mezinárodní spolupráce, kdy se silná delegace EU skládala z 34 delegátů, včetně 27 významných klastrů a 5 SME z 18 zemí. Delegace zastupovala širokou škálu průmyslových odvětví, zejména v sektorech jako agro-potraviny, zdravotní péče a biomedicínské technologie, digitální technologie, chytrá města a městská řešení, pokročilá výroba a zelené technologie. Všichni přijeli s cílem navázat spojení a prozkoumat nejnovější vývoj na singapurském a jihovýchodním asijském trhu.

 

Akce poskytla úrodnou půdu pro EU klastry a SME k prozkoumání obchodních příležitostí. Nebyla to jen networkingová událost; byla to taviště myšlenek, odborných znalostí a potenciálních partnerství. Účastníci byli připraveni sdílet své poznatky, přijímat nové perspektivy a navazovat strategické aliance se svými asijskými protějšky.

 

Akce byla společně organizována Evropskou komisí a Enterprise Singapore (EnterpriseSG), s podporou Delegace EU v Singapuru, Ministerstva obchodu a průmyslu Singapuru a  Singapore Business Federation. Facilitaci zajišťovaly European Cluster Collaboration Platform (ECCP) a Enterprise Europe Network (EEN). Během tří dnů byla akce naplněna aktivitami, včetně cílených C2C, C2B a B2B matchmaking sezení a návštěv významných veletrhů, jako je Singapore Week of Innovation & Technology (SWITCH)Agri-Food Tech Expo Asia 2023 a státní agentura JTC Corporation

 

V rámci matchmakingu EU-Singapur se uskutečnilo více než 176 B2B schůzek 2022

 

ECCP organizovala EU-Singapore Cluster Matchmaking Event v letech 2022 a 2023. Hlavním cílem obou akcí bylo podpořit výměnu informací a příležitosti k networkingu pro evropské klastrové organizace a jejich členy s protějšky ze Singapuru.

 

EU-Singapore Matchmaking Event 2022 byl uspořádán v rámci Industrial Transformation ASIA-PACIFIC (ITAP) a EU – Singapore Matchmaking Event v 2023 jako součást Singapore Week of Innovation & Technology (SWITCH) and Agri-Food Tech Expo Asia 2023.

 

EU-Singapore Matchmaking Event v roce 2022 se zaměřil na podporu spolupráce klastrů pro strategická obchodní partnerství, využívající ustanovení dohody o volném obchodu (EUSFTA) podepsané mezi Evropskou unií a Singapurem v říjnu 2018 a implementované v listopadu 2019. Účastníci se zaměřili na identifikaci potenciálních oblastí společného zájmu pro spolupráci a synergie, zejména v oblasti sektorového, hodnotového řetězce a tržního zaměření jejich SME a dalších společností. Dále usilovali o zlepšení spolupráce mezi průmyslem EU a Singapuru a akademickým a průmyslovým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Delegace EU zahrnovala 24 členů, reprezentujících různé klastrové organizace a SME z 10 zemí EU (Bulharsko, Česko, Francie, Německo, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko). Celkem se matchmakingových sezení zúčastnilo 76 účastníků, včetně singapurských organizací (klastrové organizace i SME), kde se uskutečnilo 176 bilaterálních setkání.

 

Významný návrat rok po předchozím setkání v roce 2022, dlouho očekávané vydání EU-Singapore Matchmaking Event 2023 bylo působivým příkladem mezinárodní spolupráce, s robustní delegací EU sestávající z 34 delegátů, včetně 27 významných klastrů a 5 SME z 18 zemí. Delegace zastupovala široké spektrum průmyslových odvětví, se zaměřením na sektory jako agro-potraviny, zdravotní péče a biomedicínské technologie, digitální technologie, chytrá města a městská řešení, pokročilá výroba a zelené technologie. Všichni přijeli s cílem navázat spojení a prozkoumat nejnovější vývoj na singapurském a jihovýchodním asijském trhu.