Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

Beseda se zajímavými hosty „Česko-Slovenského CISO Clubu“

24.11.2022

CEDEG rozvíjí nový Česko-Slovenský CISO/CSO Club - platformu pro setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů velkých firem a organizací.

Agropotraviny: Klastrové aktivity pro udržitelný a odolný ekosystém - pozvánka na EU Cluster Talks 30. listopadu 2022

23.11.2022

Podle Organizace pro výživu a zemědělství 30% světové energie spotřebuje zemědělsko-potravinářský průmysl a třetina emisí skleníkových plynů v zemědělsko-potravinářských systémech pochází ze spotřeby energie. Vojenská agrese Ruska na Ukrajině a dopad tohoto geopolitického napětí na ceny energií, které silně ovlivňují zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec v EU, činí přechod na obnovitelné zdroje energie v tomto průmyslovém ekosystému ještě naléhavějším. Zavádění technologií účinného využívání zdrojů malými a středními zemědělsko-potravinářskými podniky bude mít zásadní význam pro podporu jejich konkurenceschopnosti a umožnění přechodu zemědělsko-potravinářského ekosystému k udržitelnosti.

Czech Marine Cluster - úspěchy našich členů, u kterých jsme měli tu čest být

22.11.2022

Czech Marine Cluster je organizace, která si klade za cíl akceleraci konkurenceschopného českého lodního průmyslu ve světě.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU GODANUBIO „BIOEKONOMIKA V PERSPEKTIVĚ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY V SRBSKU“

22.11.2022

V měsíci listopadu se zástupci NCA zúčastnili závěrečné konference projektu GoDanuBio zaměřené na rozvoj cirkulární bioekonomiky a obnovitelných biologických zdrojů (OBZ) v zemích Dunajského regionu, která se konala v Srbsku

Využití 3DTisku ve výrobě implantátů

21.11.2022

3DTisk je relativně nová technologie, využitelná jak pro sériovou, tak i pro vysoce individualizovanou výrobu. Z hlediska EU Industrial Ecosystems se zařazuje do oblasti Health a Digital Industries.

Space2 Business 28. a 29. listopadu 2022

21.11.2022

Už jste se zaregistrovali na největší vesmírnou akci letošního podzimu Space2Business, která je hřebem letošního Czech Space Weeku?

Pozvánka na online seminář organizovaný Erasmus+

18.11.2022

Eramus+ pořádá online seminář na téma Budoucnost chytrého cestování, mezinárodní rozdíly. Seminář se koná dne 21. listopadu 2022, od 10:00 do 12:30 SEČ. 

Pozvánka na Clusters Meet Region v Zagrebu

17.11.2022

Evropská komise a Evropské sdružení rozvojových agentur (EURADA) ve spolupráci s Evropskou platformou pro klastrovou spolupráci (the European Cluster Collaboration Platform) organizují workshop, aby zjistili jak klastry, regionální rozvojové agentury a další organizace mohou posílit spolupráce v regionálním rozvoji při provádění regionálních a národních politik hospodářského rozvoje, zejména s cílem dále podporovat digitální transformaci a meziregionální spolupráci v Chorvatsku.

Otevřený dopis k příležitosti pro pomoc Ukrajině

16.11.2022

Blíží se zima a válka na Ukrajině pokračuje. Otevřený dopis sepsaný Energickou komunitou, Ukrajinským ministerstvem energetiky a Evropskou komisí žádá o urgentní dary nouzových energetických zařízení. 

Jeli jsme se podívat na Clusters Meet Regions do Katowic!

15.11.2022

Ve dnech 7.11. - 8.11.2022 se v Katowicích konala Clusters Meet Region konference, kterou pořádala European Cluster Collaboration Platform (ECCP) společně s Polskou klastrovou asociacíEvropskou komisí. Národní klastrová asociace se samozřejmě zúčastnila a níže si můžete přečíst postřehy z této konference. 

Klastr českých nábytkářů

15.11.2022

Klastr českých nábytkářů tvoří TOP české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci, vystavovatelé v oblasti nábytkářství, univerzity a výzkumné ústavy.

Pozvánka na Informační dny Evropské komise pro Klastr 5

14.11.2022

Informační dny Evropské komise pro klastr 5 programu Horizont Evropa se budou konat virtuálně  ve dnech 15. a 16. 12. 2022.

Pozvánka na Visegrand Fund online setkání

11.11.2022

Visegrad Fund vás zve na online akci, které vám umožní se networkovat, socializovat a najít nové partnery pro projekty. Připojit se můžete 29. listopadu 2022!

Pozvánka na EU Clusters Talks 16. listopadu

10.11.2022

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) vás zve na další přednášku z cyklu EU Cluster Talks. Tématem bude " Přechodová cesta pro stavebnictví: Technologie pro ekologický a digitální přechod." 

Pozvánka na Informační den programu Horizon Europe

09.11.2022

Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze vás zvou na Informační den programu Horizon Europe, který se bude konat dne 22. listopadu 2022.

ECCP spustilo nový proces registrace profilů a aktualizace profilu

04.11.2022

Tak a je to tady! ECCP s radostí oznamuje, že profily klastrových organizací a klastrových členů byly oficiálně obnoveny!