Modus | Home page

ECCP pozvánka na EU-India Matchmaking Event v Bengaluru 2024

Novinka

Evropská komise (EC) bude organizovat EU – India Matchmaking Event v rámci Bengaluru Tech Summit 2024, který se bude konat ve dnech 19. – 21. listopadu 2024. 


EU – India Matchmaking Event se bude konat na místě v Bengaluru, Indie, ve dnech 19. – 21. listopadu 2024.

 

Akce bude společně organizována Evropskou komisí prostřednictvím European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ve spolupráci s Global Business Inroads, partnerem Enterprise Europe Network (EEN), a vládou státu Karnataka, Department of Electronics, Information Technology, Biotechnology and Science & Technology.

 

EU – India Matchmaking Event přivede dohromady klastrové organizace a malé a střední podniky (SME) z Evropské unie (EU), zemí mimo EU účastnících se Single Market Programme/COSME Strand a Indie. Poskytne účastníkům vynikající příležitost k podpoře spolupráce mezi klastry (C2C), mezi klastry a podniky (C2B) a mezi podniky (B2B).

Cíle

 • Posílení spolupráce klastrů mezi EU a Indií: Prospěch pro jejich členy, včetně semináře, matchmaking eventu klastrů a návštěv na místě.
 • Identifikace potenciálních oblastí společného zájmu pro spolupráci a synergie: V rámci sektorového zaměření, hodnotového řetězce a tržního zaměření jejich SME a dalších společností.
 • Zlepšení spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (RDI): Klastry identifikují možné oblasti spolupráce v RDI pro své členy (akademie, výzkumné organizace, průmysl).

Program a Aktivity

EU – India Matchmaking Event bude zahrnovat následující aktivity:

 • Přípravný webinář – příležitost získat informace o podnikání s Indií a rady, jak se úspěšně zapojit do plánované akce. (datum bude upřesněno).
 • Technický webinář – sezení, které pomůže budoucím účastníkům matchmaking eventu maximálně využít jejich profilování v nástroji B2Match a vysvětlí postupy pro optimalizaci rezervací schůzek. (datum bude upřesněno).
 • Návštěvy vybraných míst (datum bude upřesněno, 19.– 21. listopadu 2024)
 • Seminář o výměně znalostí na podporu spolupráce mezi EU a Indií. (datum bude upřesněno, 19.–21. listopadu 2024).
 • Pitching a matchmakingová setkání mezi klastrovými organizacemi a SME z EU (a zemí mimo EU účastnících se SMP/COSME Strand) a Indie. (datum bude upřesněno, 19. – 21. listopadu 2024)
 • Debriefingová seance pro sběr zpětné vazby a svědectví od účastníků klastru. (datum bude upřesněno, 19. – 21. listopadu 2024)
 • Účast na Bengaluru Tech Summit 202419. – 21. listopadu 2024

 Oblasti zaměření:

 • Biotechnologie
 • Digitální technologie
 • Zelené technologie
 • Pokročilá výroba

Výzva k projevení zájmu

Tato výzva k projevení zájmu je zaměřena na klastrové organizace a malé a střední podniky (SME) z EU (a zemí mimo EU účastnících se Single Market Programme (SMP)/COSME Strand), které si přejí se zúčastnit. Přihlášky jsou nyní otevřené.

 

 📕 Call for Expression of Interest - Uzávěrka pro klastry první uzávěrka 16. července 2024 – Registrujte se

 📕 Call for Expression of Interest - První uzávěrka pro malé a střední podniky 16. července 2024 – Registujte se

 

Pozdě podané přihlášky mohou být přijaty za předpokladu, že jsou splněna kritéria způsobilosti a náklady nesou účastníci. Pozdní přihlášky jsou přijímány do 8. listopadu 2024 do 23:59 hodin bruselského času.