Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

Úleva pro MSP: jak zlepšit podnikání, přístup k financování a dovednosti, EU Cluster Talks, 11. ledna 2023

05.01.2023

Pozvánka na EU Clusters Talks, která se koná 11. ledna 2023 od 08:30 do 09:30 SEČ

Podpora vzdělávání v CREA Hydro&Energy

27.12.2022

Klastr CREA Hydro&Energy se od svého vzniku věnuje rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání nejen mladé generace.

Zpracování a recyklace plastů v současné době a výhledy do budoucna

13.12.2022

Recyklace plastů je jedním z nejdůležitějších směrů k udržitelné budoucnosti. V EU Industrial Ecosystems se prolíná Energy Intenzive Industries a Renewable Energy.

PROBĚHL DEN KLASTRŮ V KRAJI VYSOČINA

12.12.2022

Dne 7. prosince  2022 proběhl již devátý Den Klastrů, tentokrát v Kraji Vysočina. 

Výstupy expertní skupiny pro klastry – účastněte se EU Cluster Talks 14. prosince

05.12.2022

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) vás zve na další přednášku z cyklu EU Cluster Talks. Tématem budou: "Výstupy expertní skupiny pro klastry: Národní klastrové politiky a sítě."

 

Pozvánka na Clusters Meet Region v Barceloně

01.12.2022

The European Cluster Collaboration Platform (ECCP), ve spolupráci s Agència per a la Competitivitat del'Empresa (ACCIÓ) a Evropskou komisí, společně pořádá Clusters meet Regions whorkshop v Katalánsku. Akce se bude konat ve dnech 14.-15. prosince v Barceloně, ve Španělsku a 16. prosince na ni naváže oslava 30. výročí klastrové politiky v Katalánsku.

Pozvánka na zemědělsko-potravinářskou matchmakingovou akci pořádanou ECCP

29.11.2022

Platforma pro spolupráci evropských klastrů (European Cluster Collaboration Platform - ECCP) vás zve na Zemědělsko-potravinářskou matchmakingová akci, která se bude konat 5. prosince 2022 online. Tématem bude: Urychlení účinného využívání zdrojů, obnovitelné energie a rozšiřování oběhových řešení hnojiv. 

Jak si Česká republika stojí v nanotechnologickém oboru ve srovnání se světem?

27.11.2022

Aplikace nanotechnologií do biomedicíny a ochrany lidského zdraví - mohou nanovlákna zachraňovat životy?

Úspěchy AUTOKLASTRU v roce 2022

25.11.2022

Autoklastr se v roce 2022 aktivně rozvíjí vstříc novým směrům v oblasti digitalizace a tzv. zelené transformace a daří se mu naplňovat vytyčenou strategii.

Zlínský kreativní klastr a aktivity v roce 2022

25.11.2022

Zlínský kreativní klastr ve spolu­práci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně připravil pro rok 2022 rozsáhlý projekt zaměřený na fenomén zlínského průmyslového designu – 100 let zlínského designu neboli 100 ZD.

Beseda se zajímavými hosty „Česko-Slovenského CISO Clubu“

24.11.2022

CEDEG rozvíjí nový Česko-Slovenský CISO/CSO Club - platformu pro setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů velkých firem a organizací.

Agropotraviny: Klastrové aktivity pro udržitelný a odolný ekosystém - pozvánka na EU Cluster Talks 30. listopadu 2022

23.11.2022

Podle Organizace pro výživu a zemědělství 30% světové energie spotřebuje zemědělsko-potravinářský průmysl a třetina emisí skleníkových plynů v zemědělsko-potravinářských systémech pochází ze spotřeby energie. Vojenská agrese Ruska na Ukrajině a dopad tohoto geopolitického napětí na ceny energií, které silně ovlivňují zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec v EU, činí přechod na obnovitelné zdroje energie v tomto průmyslovém ekosystému ještě naléhavějším. Zavádění technologií účinného využívání zdrojů malými a středními zemědělsko-potravinářskými podniky bude mít zásadní význam pro podporu jejich konkurenceschopnosti a umožnění přechodu zemědělsko-potravinářského ekosystému k udržitelnosti.

Czech Marine Cluster - úspěchy našich členů, u kterých jsme měli tu čest být

22.11.2022

Czech Marine Cluster je organizace, která si klade za cíl akceleraci konkurenceschopného českého lodního průmyslu ve světě.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU GODANUBIO „BIOEKONOMIKA V PERSPEKTIVĚ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY V SRBSKU“

22.11.2022

V měsíci listopadu se zástupci NCA zúčastnili závěrečné konference projektu GoDanuBio zaměřené na rozvoj cirkulární bioekonomiky a obnovitelných biologických zdrojů (OBZ) v zemích Dunajského regionu, která se konala v Srbsku

Využití 3DTisku ve výrobě implantátů

21.11.2022

3DTisk je relativně nová technologie, využitelná jak pro sériovou, tak i pro vysoce individualizovanou výrobu. Z hlediska EU Industrial Ecosystems se zařazuje do oblasti Health a Digital Industries.

Space2 Business 28. a 29. listopadu 2022

21.11.2022

Už jste se zaregistrovali na největší vesmírnou akci letošního podzimu Space2Business, která je hřebem letošního Czech Space Weeku?