Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

Chcete se stát mezinárodním partnerem ve východní Africe?

13.04.2023

Zajímají vás trhy ve východní Africe? Připojte se na webinář, 26. dubna 2023.

Evropská spolupráce v oblasti vody

12.04.2023

Pan Břetislav Skácel, manažer klastru CREA Hydro&Energy představil nástroje evropské spolupráce s účastí klastru.

Soukromé financování klastrů a projektů: Možnosti přístupu k novým zdrojům financování 19. dubna 2023

12.04.2023

Mezi evropským výzkumem světové úrovně a komercializací inovací je propastný rozdíl. Začínající podniky a společnosti, které se snaží rozvinout výsledky výzkumu do podoby tržních produktů, často končí v obrazném "údolí smrti".

Zúčastnili jsme se Slovensko-ukrajinského worskhopu Clusters meet Regions v Košicích, 29. - 30. března 2023

11.04.2023

Ve dnech 29. - 30. března 2023 se v Košicích konal Slovensko – ukrajinský workshop Clusters meet Regions, který se zaměřil na integraci ukrajinských klastrových organizací a firem do evropského hodnotového řetězce.

Šest národních klastrových asociací podepsalo Memorandum o klastrovém partnerství pro Ukrajinu!

06.04.2023

Ve středu 29. března 2023 v Košicích, podepsalo šest zástupců národních klastrových asociací Memorandum o klastrovém partnerství pro Ukrajinu. Memorandum podepsali zástupci Rumunska, Ukrajiny, České, Slovenské, Litevské a Polské republiky.

Pozvánka na CZECH - AUSTRIAN PHOTONICS, 19. - 20. dubna 2023 ve Velkých Pavlovicích

03.04.2023

Český optický klastr zve všechny zájemce o fotoniku na workshop nabitý zajímavostmi a novinkami z tohoto oboru.

Na cestě k udržitelnosti: suroviny a oběhové hospodářství, 5. dubna 2023

30.03.2023

Oběhové hospodářství se stalo jedním z hlavních pojmů průmyslového rozvoje EU, neboť většina průmyslových hodnotových řetězců EU závisí na přírodních zdrojích.

Start-up Innovation Pavilion na IDET 2023, 24. – 26. května 2023

29.03.2023

AOBP organizuje ve spolupráci s organizátorem veletrhu IDET, společností Veletrhy Brno, a.s., již druhý ročník Start-up Innovation Pavilion.

Bioekonomický atlas NCA

28.03.2023

Bioekonomický atlas NCA představuje klastry, firmy a instituce z členské základny NCA, které se věnují využití obnovitelných biologických zdrojů (OBZ) pro své inovativní technologie a produkty.

INFORMAČNÍ DEN K OTEVŘENÝM VÝZVÁM EVROPSKÉHO PARTNERSTVÍ PRO CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKU

27.03.2023

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking - CBE JU) pořádá dne 13. dubna 2023 informační den zaměřený na seznámení s výzvami CBE JU pro rok 2023.

EuroCluster Rural Tourism hledá poradce!

27.03.2023

EuroCluster Rural Tourism hledá kvalifikované poradce, kteří mohou pomoci malým a středním podnikům podnikajícím v cestovním ruchu ve venkovských regionech.

Zveme vás na konferenci „Defence Innovation: Getting the Edge on the Market and in the Battlefield“.

16.03.2023

Konference se uskuteční dne 20. dubna 2023 v hotelu Don Giovanni v Praze

ČESKO-UKRAJINSKÁ INICIATIVA

15.03.2023

Dne 22. února 2023 se uskutečnilo již druhé česko-ukrajinské klastrové setkání.

ZÚČASTNĚTE SE KONFERENCE MEMPUR 2023 - MEMBRÁNOVÉ PROCESY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

14.03.2023

Klíčovým tématem konference MEMPUR 2023 je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu menbránových procesů.

Překračování hranic: Nástroje meziregionální spolupráce, pozvánka na EU Cluster Talks, 22. března 2023

14.03.2023

European Cluster Collaboration Platform (ECCP), pod záštitou Evropské komise, DG GROW, organizuje workshop EU Cluster Talk na téma: Překračování hranic: Nástroje meziregionální spolupráce, který se bude konat 22. března 2023, od 8:30h. 

Poslední šance přihlásit se do druhé výzvy projektu AMULET!

14.03.2023

Hledají se malé a střední podniky pro vývoj lehkých materiálů pro automobilový průmysl, letectví a kosmonautiku, energetiku a stavebnictví.