Modus | Home page

29. května 2024 proběhla 14. valná hromada Národní klastrové asociace

Novinka

Dne 29. května 2024 proběhla v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze již 14. řádná valná hromada NCA, které se zúčastnilo 29 zástupců z členské základny a hosté.


Program valné hromady splňoval všechny náležitosti. Valná hromada byla zakončena exkurzí v RICAIP – Výzkumném a inovačním centru pro pokročilou průmyslovou výrobu.

 

  

 

 

 

Odpoledne proběhlo školení klastrových manažerů na téma „Jak strategicky myslet a pracovat v klastrové organizaci", které vedl lektor David Kryštofa.

 

 

V roce 2023 se Národní klastrová asociace (NCA) pravidelně setkávala se členy, ukazovala sílu, společný zájem a důležitost klastrů v podpoře konkurenceschopnosti firem v České republice a působila jako silná autorita při vyjednávání s kraji, státem a EU. NCA také podpořila klastrové manažery dvěma školeními na téma „Jak nejlépe prodat (prezentovat) své úspěchy“ a „Project CORNET“. 

 

NCA uspořádala ve spolupráciEuropean Cluster Collaboration Platform (ECCP) a pod záštitou Evropské komise, Den klastrů ve formátu Clusters meet Regions, který proběhl ve dnech 23. až 24. října 2023. Partnery akce byli CEDEG, Klastr Mechatronika, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky a EDIH NORTHEAST. Během této akce bylo uděleno ocenění Zlatý klastr, Manažer roku a další, poukazující na aktivitu klastrových organizací. Při této příležitosti vznikl další díl Klastrovin, které prezentují úspěchy členů NCA.

 

 

 

NCA je členem European Cluster Labelling Excellence Structure – EUCLES a může se pyšnit zajištěním dvou vyškolených auditorů z členské základny NCA. Je také členem European Cluster Alliance (ECA), díky jehož členství se NCA podařilo zapojit do European Cluster Collaboration Platform (ECCP), kde je aktivním členem již třetím rokem. NCA se v loňském roce podílela na organizaci hned několika akcí Clusters meet Regions a letos převzala NCA iniciativu a podpořila organizaci tzv. side eventů, které byly součástí Evropské klastrové konference 2024. V rámci mezinárodní spolupráce NCA podepsala s pěti národními klastrovými asociacemi Memorandum o klastrovém prostředí pro Ukrajinu, které bylo podpořené zástupci z ECA a Evropské komise.

   

 

 

 

NCA s klastrem CEDEG, spolupořádala ČESKO-SLOVENSKÝ TECHNOLOGICKÝ SUMMIT 2023 (C-STS). Druhý ročník dvoudenního česko-slovenského setkání odborníků v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a EDIH se uskutečnil 7. - 8. června 2023 na státním zámku v jihomoravském Mikulově. Akce přilákala po oba dny celkem 238 účastníků a je největší česko-slovenskou networkingovou akcí v kombinaci výše uvedených odborných témat.

 

 

V průběhu roku se NCA věnovala projektu EuroCluster Rural Tourism, jehož cílem bylo podpořit 190 malých a středních podniků (MSP) z oblasti venkovské turistiky. V projektu byly vyhlášeny dvě výzvy, do kterých se přihlásilo patnáct MSP a tři experti (ASP) z České republiky. Za ČR bylo vybráno deset MSP a tři experti, kteří provázejí tyto MSP projektem a umožňují jim zlepšit se v oblasti digitalizace, ekologie a měkkých sociálních dovednostech. Každému MSP bude poskytnuto 5 000 €. Projekt pokračuje až do roku 2025.  

 

V dubnu 2023 byl oficiálně zahájen projekt Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj, který poskytuje služby malým a středním firmám, a také veřejným organizacím primárně z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Projekt nabízí poradenství, možnost testování a implementace digitálních technologií, služby a vzdělávání na téma digitalizace či pomoc s dotačním managementem. Podporu a poradenství expertů na digitalizaci a dotační management nabízejí členové konsorcia

 

V červenci 2023 byl ukončen projekt Inovujme vzděláním, jehož cílem bylo rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnanců. Projekt nabídl bezplatná komplexní školení a vzdělávání pro zaměstnance firem. Bezplatného vzdělávání využilo 39 firem a více jak 1000 účastníků.  

 

V roce 2024 NCA plánuje další pravidelná setkání členů NCA, zviditelňovat české klastrové organizace a jejich úspěchy v ČR, ale i v EU, být i nadále aktivně zapojena do ECCP a ECA, uspořádat Den klastrů v Jihomoravském kraji ve dnech 16. – 17. října 202, rozšířit mapu klastrů na úroveň jednotlivých firem a organizací, pořádat roadshow v oblasti digitalizace a Technologický summit v Mikulově naplánovaný na červen 2024, informovat členy o akcích a novinkách nejen z klastrového prostředí, ale také z ECCP, ECA a dalších. Plánuje vydávat velký infoservis, který shrne úspěchy NCA a jejich členů, školit v rámci projektu Inovujeme vzděláním 2 a Inovujeme vzdělání DIGI, školit klastrové manažery v rámci NCA. 

 

Národní klastrová asociace děkuje svým členům a příznivcům za důvěru a podporu.