Modus | Home page

ECCP pozvánka na Cluster Collaboration Labs (C2Lab), Štrasburk, Francie, 25. - 26. září 2024

Novinka

European Cluster Collaboration Platform vás zve na interaktivní workshop k vytvoření vašeho dalšího návrhu projektu!


European Cluster Collaboration Platform ve spolupráci s French Association of Pôles de Compétitivité (AFPC) pořádá ve dnech 25.-26. září 2024 ve Štrasburku další ročník Cluster Collaboration Labs. C2Lab je akce ve stylu workshopu, kde budete mít příležitost poznat nové partnery, prodiskutovat své projektové nápady a iniciovat spolupráci - například společně podat žádost do evropské výzvy. Můžete se připojit buď s konkrétním návrhem projektu, nebo nabídnout své odborné znalosti a vědomosti tím, že se připojíte k ostatním. 

 

Kdo se může zúčastnit?
C2Lab je určena pro podniky, klastrové organizace, výzkumné organizace, subjekty občanské společnosti a další subjekty, které mají zájem zapojit se do evropských projektových konsorcií. Je otevřen účastníkům z Evropské unie a zemí SMP/COSME.

 

Jaká jsou témata C2Lab?

Jako výchozí bod pro vytvoření společného projektu jsme definovali následující výzvy:

 1. Meta klastrování: Zahájit vytváření meziodvětvových, mezioborových a transevropských meta klastrů s cílem budovat odolnost a urychlit přechod k zelené a digitální ekonomice.
 2. Meziregionální investice: Spolupráce s cílem zlepšit kapacitu veřejných orgánů a zprostředkovatelů inovací při podpoře průmyslu při identifikaci investičních příležitostí v meziregionálním měřítku a při vypracovávání obchodních případů pro meziregionální inovační projekty.
 3. Mobilita: Podporovat přechod na nízkoemisní a bezemisní způsoby mobility a vypracovat doporučení, která budou motivovat k volbě udržitelné mobility.
 4. Zdraví: Vytvořit celoevropskou síť pro zvýšení připravenosti na pandemie lepším propojením stávajících infrastruktur, inovačních programů, vědeckých důkazů a mechanismů tvorby politik a dohodnutých datových standardů.
 5. Konstrukce: Podporovat vývoj inovativních pracovních postupů pro hloubkovou renovaci budov s cílem splnit dlouhodobé klimatické a energetické cíle a napomoci přechodu k oběhovému hospodářství ve stavebnictví.
 6. Vlastní nápad na projekt: Přinesete a představíte vlastní projekt.

 

REGISTRACE

 

Každý účastník si vybere jednu z výzev, na které bude pracovat se svými kolegy během C2Lab.

 

Jak funguje C2Lab?
C2Lab je prostor pro spolutvorbu a počítá s vaší aktivní účastí. Cílem je v diskusi s ostatními účastníky dozrát k projektovým nápadům na uvedené výzvy a společně sestavit návrh. Práce započatá v rámci C2Lab by měla být po skončení samotné laboratoře dále realizována. Pro práci v laboratoři vám poskytneme projektové plátno a facilitátory, kteří vám pomohou a povedou celý proces. 

 1. Zaregistrujte se, vyberte si výzvu a nastavte si profil
  Při registraci na akci na platformě B2Match si vyberete výzvu, na které chcete pracovat. Případně můžete představit svůj vlastní nápad na projekt a předložit jej ostatním účastníkům. Vyplňte svůj profil, aby vás ostatní účastníci mohli poznat. Při registraci nezapomeňte vybrat možnost "Long Term Matchmaking", abyste se mohli seznámit s ostatními účastníky a rezervovat si schůzky.
 2. Sdílejte své nabídky na trhuUveďte, jaké nápady a schopnosti nabízíte pro nové projekty a jaké projekty hledáte. Zveřejněte to na trhu a prohlédněte si, co přinášejí ostatní účastníci.
 3. Žádost o schůzky ("Long Term Matchmaking")Pozvěte ostatní účastníky na přípravné schůzky, aby promluvili o možnostech spolupráce, které budete dále zkoumat v C2Lab. Tyto schůzky se mohou konat online na platformě B2Match kdykoli mezi registrací a osobním seminářem.
 4. Připojte se k online pitchinguNa začátku září vás pozveme na online pitching, kde se osobně představíte ostatním účastníkům. Jedná se o další příležitost, jak se seznámit s potenciálními projektovými partnery.
 5. C2Lab tváří v tvářSetkáme se ve Štrasburku ve dnech 25.-26. září 2024. Na základě výběru výzvy se připojíte k příslušné pracovní skupině, abyste mohli se svými kolegy iniciovat své projektové nápady. Každou pracovní skupinu povede facilitátor. V rámci své skupiny budete rozvíjet svůj návrh projektu tak, že budete diskutovat o hlavních prvcích každého projektu:
  • Společné cíle
  • Cíle a rozsah projektu
  • Cílové skupiny
  • Činnosti, výstupy a milníky
  • Rizika a předpoklad

 

Cílem je, abyste na konci C2Lab měli plán projektu, který váš tým dále realizuje a předloží jej k žádosti o veřejnou výzvu nebo alternativní možnosti financování. Na konci diskusí definujete další kroky vaší spolupráce.

 

Agenda
📑 Podívejte se na návrh programu.

 

Registrace

Zaregistrujte se prosím k účasti v laboratoři C2Lab: Registrace C2Lab Štrasburk

Upozorňujeme, že ECCP nehradí cestovní náklady a náklady na ubytování spojené s účastí v laboratoři C2Lab.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese c2lab@clustercollaboration.eu

 

Diskusní skupina C2Lab

Zveme vás, abyste se připojili k diskusní skupině C2Lab na síti LinkedIn, abyste měli aktuální informace o C2Lab, byli v kontaktu s větší skupinou lidí, kteří chtějí spolupracovat, a diskutovali o tématech, která jsou vám blízká.