Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

CluStrat: Cross-fertilization workshop

18.09.2013

18. září se v Budapešti koná Cross-fertilization workshop za účelem vzájemného obohacení současně implementovaných různých projektů na téma chytré specializace, vynořujících se oborů, roli klastrů a potenciálního dopadu klastrových politik v regionu Centrální Evropy.

Vynořující se obory jsou potenciálem pro další rozvoj Moravskoslezského kraje

15.09.2013

Aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita, to jsou společenské výzvy, jež v budoucnu vytvoří trh pro nové produkty a služby v oborech, které teprve vznikají.

Prosperující výrobní program mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti

15.09.2013

Využití potenciálu inovačního myšlení žen a motivování inovací nejrůznějšími sociálními skupinami, mezinárodní spolupráce či zrychlení a zkvalitnění cesty od teoretických akademických úvah k realizaci v praxi, to vše jsou možnosti, které by mohly pomoci vzkřísit skomírající ekonomiku.

Mise firem s Enterprise Europe Network ČR

11.09.2013

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kooperační setkání při veletrhu EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII ve dnech 19. - 24. října v západočínském městě Chengdu, provincie Sechuan.

Vystoupení prezidentky PaedDr. Pavly Břuskové v Dánsku

04.09.2013

Prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková spolu s děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Drahomírou Pavelkovou se ve dnech 3.-6. 9.2013 účastní konference TCI ve městě Denmark v Dánsku, kde přednáší na téma výzkumu internacionalizace klastrů.

Měřicí vůz je příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií

20.08.2013

Co se větší měrou podílí na znečištění ovzduší? Průmysl, doprava či lokální topeniště? Odpověď na tuto otázku by měla v budoucnu pomoci nalézt první akreditovaná měřicí mobilní laboratoř v České republice, která vznikla v Ostravě díky úzké spolupráci Bezpečnostně technologického klastru a akciové společnosti VVUÚ a nyní už monitoruje rozptylové podmínky na Ostravsku a v okolí.

Klastry v centru pozornosti evropských strategií

01.07.2013

Linec, 27. - 28. 6. 2013. Konec června patřil v hornorakouském Linci konferenci o klastrech jako jednom z klíčových témat Strategie EU pro Dunajský region (EUSDR) a Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Pozvánka: Řízení klastrů a jejich výkonnosti

28.06.2013

Ve dnech 16. a 17. července se uskuteční ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati další z odborných akcí v rámci projektu POKR a také jednání k metodikám klastrových politik v rámci projektu TAČR.

NCA udělila Zlatý klastr 2013

26.06.2013

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Národnímu strojírenskému klastru u příležitosti desátého výročí jeho založení Zlatý klastr 2013. Pavla Břusková, prezidentka NCA, předala toto ocenění zástupcům klastru 22. dubna, v předvečer konání konference Strojírenství Ostrava 2013 – Špičkoví technici – podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu. Národní strojírenský klastr (NSK) je prvním klastrem, který toto ocenění obdržel.

Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube

06.06.2013

Ve dnech 27. – 28. června 2013 se prezidentka NCA, Pavla Břusková, zúčastní konference „Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube“, která se koná v hornorakouském Linci. Součástí akce je i workshop projektu CluStrat “Gender - an innovation factor for clusters”, na kterém bude NCA zastupovat Eva Hudečková.

Valná hromada NCA dne 29.5.2013

05.06.2013

Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha.

Firma roku a Živnostník roku 2013

16.05.2013

Národní klastrová asociace letos uzavřela spolupráci v podnikatelských soutěžích na podporu malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013. Chceme tak rozšířit účast firem z klastrů v těchto soutěžích.

NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

13.05.2013

NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob) na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014.

Setkání partnerů projektu CluStrat (Katowice)

15.04.2013

Národní klastrová asociace se účastnila setkání partnerů projektu CluStrat, ke kterému došlo ve dnech 15. - 17. 4. 2013 v Katowicích. Jedním z meetingů byl v pořadí již druhý Transnational Policy Dialogue, jehož cílem je sjednotit poznatky a vytvořit společný přístup v rámci podpory rozvoje klastrové politiky napříč Střední Evropou.

Expertní workshop - TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

20.03.2013

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádala 20. března 2013 v Ostravě expertní workshop s tematikou transferu znalostí a technologií. Tato akce, která se konala v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technické univerzity v Ostravě, byla v pořadí již třetím tematickým workshopem organizovaným v rámci projektu CluStrat spolufinancovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Za Českou republiku jsou partnery projektu CluStrat právě Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura podpory podnikání (KARP) spolu s asociovaným partnerem, kterým je Karlovarský kraj.

Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

04.03.2013

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.