Modus | Home page

Pozvánka na Clusters Meet Region v Barceloně

Novinka

The European Cluster Collaboration Platform (ECCP), ve spolupráci s Agència per a la Competitivitat del'Empresa (ACCIÓ) a Evropskou komisí, společně pořádá Clusters meet Regions whorkshop v Katalánsku. Akce se bude konat ve dnech 14.-15. prosince v Barceloně, ve Španělsku a 16. prosince na ni naváže oslava 30. výročí klastrové politiky v Katalánsku.


Kontext a cíle

 

Přechod k udržitelnosti je proces, který zahrnuje souběžné změny výrobních a spotřebních systémech, jež jsou nutné k tomu, aby bylo možné reagovat na současné vzájemně propojené environmentální, sociální a ekonomické výzvy (Schot J. a Kanger L., 2018). Tyto přechody se týkají všech hospodářských odvětví, nicméně podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) jsou zvláště důležité ve třech hlavních odvětvích: potravinářství, mobilitě a energetice.

 

Na čem skutečně záleží je zapojení klastrů do regionální správy ekonomických záležitostí, tvorby a provádění politik na regionální úrovni. 

 

Regionální orgány musí znát místní klastry a chápat, jak mohou formovat, zlepšovat a efektivně pomáhat při navrhování a provádění politik regionálního rozvoje. Na druhé straně, klastrové organizace a jejich členové by měli přijímat opatření a realizovat projekty, které jsou důležité pro jejich místní komunitu. Měli by se zapojit do spolupráci s evropskými klastry, které se zabývají stejnými nebo příbuznými hospodářskými činnostmi a doplnit tak regionální aktiva a posílit kapacity pro vedení ekologického přechod, urychlení digitálního přechodu a budování odolnosti. 

 

V regionech EU, které projevily zájem o pořádání akcí v letech 2022-23 v rámci cyklu "Clusters Meet Regions", se uspořádá 15 seminářů. 

 

Tyto workshopy přivedou dohromady klastry a tvůrce politik na úrovní EU, národní, regionální a lokálním levelu, aby se od sebe učili, jak lépe využívat klastry k posílení průmyslových ekosystémů, sloužit národnímu/regionálnímu hospodářskému rozvoji a navazovat kontakty s dalšími regiony s podobnými problémy v oblasti transformace. 

 

“Clusters meet Regions” v Katalánsku je 5. událostí v sérii. Je tématicky zaměřen na dvě oblasti: na jednu stranu zaměří pozornost na talent jako na konkurenční výhodu pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti a na druhé straně ukáže, jak se v Katalánsku vyvíjí přechod k udržitelnější konkurenceschopnosti a jakou roli v něm hrají klastry.

 

Talent je jedním z pilířů katalánského klastrového programu, což se projevuje v poskytování školení a budování kapacit týmů klastrů v rámci specifických stěžejních programů. Potravinářství, energetika a mobilita patří rovněž mezi katalánské priority RIS3 a společně se tato odvětví přímo týkají více než poloviny katalánských klastrů.

 

Potravinářství

Zěmědělsko-potravinářský průmysl je jedním z hlavních motorů katalánské ekonomiky s celkovým obratem 33 miliard EUR. Kromě významné hospodářské hodnoty má toto odvětví silný dopad na společnost a životní prostředí. Udržitelný přechod v této oblasti zahrnuje výzvy v rámci komplexního potravinového hodnotového řetězce, jako je digitalizace zemědělství, způsob výroby potravin podle kritérií oběhového hospodářství nebo snížení dopadu balení potravin a optimalizace přírodních zdrojů. 

 

V Katalánsku existuje pět klastrů souvisejících s potravinami (maso a alternativní bílkoviny, potravinářství, gurmánské potraviny, víno a obaly), zahrnují však mnoho dalších, jako je vodní hospodářství, digitální technologie, optika a fotonika, které jsou pro proces přechodu klíčové.

 

Energie

Energetický ekosystém je středobodem transformace celého výrobního modelu na celém světě a Katalánsko není výjimkou. Výzvy vyvolané dekarbonizací hodnotového řetězce a přechodem k průmyslu s ideálními neutrálními emisemi vyžadují zapojení mnoha aktérů a jasnou sázku na průmysl čistých technologií. Toto odvětví, jehož obrat je 16 miliard EUR má v Katalánsku více aktérů a tři hlavní klastry v našem programu (efektivní energie, biomasa a vodní hospodářství) a zásadní přínos mnoha dalších jak z hlediska technických řešení (digitální, pokročilé materiály atd.), tak z hlediska odvětví koncových uživatelů, jako je stavebnictví, mobilita nebo energeticky náročný zpracovatelský průmysl.

 

Mobilita

Mobilita je prostředkem, který lidem umožňuje přístup k tomu, co potřebují, ať už jde o pracoviště, trhy, vzdělávání nebo sociální interakce, a jako taková má potenciál zlepšit každodenní život lidí.

 

Katalánský ekosystém mobility je obzvláště komplexní, zahrnuje více než 400 společností a velké množství dalších souvisejících subjektů a jeho celkový obrat činí přibližně 30 miliard EUR (včetně automobilového průmyslu, lehké mobility a železničního průmyslu) a tři hlavní klastry: automobilový, železniční a lehké mobility.

 

Průmysl mobility je však hlavním konečným spotřebitelem energie a tento průmysl má největší podíl na emisích CO2. Katalánsko s téměř 4 miliony obyvatel v metropolitní oblasti Barcelony je epicentrem transformace odvětví mobility. Tato transformace zahrnuje různé strategické výzvy, jako je přechod na elektrickou mobilitu a změny obchodního modelu odvětví směrem k mobilitě jako službě atd., které tento proces a potřebu změn urychlují.

 

REGISTRUJTE SE ZDE

 

Agenda

NÁVŠTĚVA MÍST, 14. prosince, 14:00 - 19:30 hod.

Společným přístupem pro všechny tři trasy je ukázat, jak Katalánsko řeší přechod k udržitelnosti ve třech svých hlavních průmyslových ekosystémech prostřednictvím vybraných návštěv na místě a kontextových souvislostí. Zaměří se sice na širokou oblast průmyslu, ale představí nejen současný stav a hlavní aktéry, ale budou zaměřeny i na budoucnost.

 

Koncepce potravinářského itineráře

Tento itinerář by si vzal "alternativní bílkoviny" jako stěžejní příklad procesu strategické změny vyspělého odvětví. Předběžně bude zahrnovat instruktáž o mapování a kontextu katalánských potravinářských subjektů a dvě až tři návštěvy na místě: pilotní závod, prosperující začínající podnik a prodejní místo.

 

Koncepce energetického itineráře

Tento itinerář by měl bioenergetiku považovat za stěžejní příklad strategického odvětví. Předběžně bude zahrnovat instruktáž o mapování a kontextu katalánských energetických subjektů a dvě návštěvy na místě s příklady z různých odvětví, jako je využití bioenergie ve vinařském průmyslu a iniciativa sdílené hodnoty, kde průmysl podporuje sociální začlenění.

 

Koncepce trasy mobility

Tato trasa by se zaměřila na mobilitu budoucnosti, zejména na subjekty, které dosud nebyly součástí tradičního ekosystému. Předběžně bude zahrnovat instruktáž o mapování a kontextu katalánských energetických aktérů a dvě až tři návštěvy na místě ve společnosti pracující na nových obchodních modelech mobility a u dvou provozovatelů veřejné dopravy s jejich nejnovějšími inovacemi, jako je nová platforma MaaS (mobilita jako služba).

 

MATCHMAKING EVENT (SNÍDANĚ), 15. prosince, 08:45 – 09:45

Matchmakingová akce se zúčastní klastrové organizace, organizace podnikatelských sítí, společnosti, organizace na podporu rozšiřování a investoři z EU (a mimo EU COSME), zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a zemí Evropské politiky sousedství (EPS) - s výjimkou Běloruska, které se nemůže zúčastnit. 

Harmonogram schůzek bude organizován prostřednictvím B2Match. Účastníci budou mít možnost předem vypsat své profily, podávat nabídky a rezervovat si schůzky. Každá schůzka bude trvat 15 minut, přičemž proběhnou čtyři kola schůzek. Seznamovací akce se bude konat na stejném místě jako workshop Clusters meet Regions...

 

CLUSTERS MEET REGIONS, 15. prosince, 10:00 – 17:30

Program se bude řídit zavedenou koncepcí série akcí Cluster meet Regions, včetně programu seminářů a pitchingových zasedání. Pokud máte zájem prezentovat na pitching session, uveďte to prosím v registračním formuláři.

 

30. VÝROČÍ KLASTROVÉ POLITIKY V KATALÁNSKU,16. prosince, 09:30 – 13:00

Dne 16. prosince se od 9:30 do 12:30 uskuteční oslava 30. výročí klastrové politiky v Katalánsku, po které bude následovat networkingový drink. Těšit se můžete na Dr. Christiana Ketelse, člena pedagogického sboru Harvard Business School při Institutu pro strategii a konkurenceschopnost profesora Michaela E. Portera, a pana Emiliana Ducha, vedoucího specialisty na soukromý sektor Světové banky.

 

Oba hlavní řečníci se budou zabývat budoucností konkurenceschopnosti a úlohou, kterou mohou klastry hrát v nejistém scénáři.

 

Všichni účastníci Cluster Meet Regions jsou také vřele zváni k oslavě Klastrového dne, který se koná 16. prosince 

 

 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ AGENDA ZDE