Modus | Home page

Otevřený dopis k příležitosti pro pomoc Ukrajině

Novinka

Blíží se zima a válka na Ukrajině pokračuje. Otevřený dopis sepsaný Energickou komunitou, Ukrajinským ministerstvem energetiky a Evropskou komisí žádá o urgentní dary nouzových energetických zařízení. 


Aby Ukrajina přežila zimu, je nutno zintenzivnit úsilí o udržení energetické infrastruktury země. 

 

Od samotného začátku ruské invaze utrpěla Ukrajina nevyčíslitelné ztráty. Škody jsou obzvláště kritické po zahájení cílené kampaně proti energetické infrastruktuře.

 

Ukrajinské energetické firmy neúnavně pracují na opravě poškozené infrastruktury, často jen několik hodin po ukončení vojenské služby. Tyto práce vyžadují obrovské množství vybavení, paliva, nářadí a materiálu, které v tuto chvíli Ukrajině chybí. Ukrajinu čeká válka v zimě a 950 000 lidí je bez elektřiny, 600 000 domácností bez plynu nebo jakéhokoliv topícího zařízení a 250 000 domácnostem chybí zásoby vody. Bez naší pomoci budou nuceni přežít zimu bez tepla, elektřiny a vody. 

 

Abychom mohli pomoci Ukrajině, je třeba se zaměřit na jejich aktuální potřeby! Dary v podobě nouzových energetických zařízení jsou teď nejdůležitější!

 

Vyzýváme soukromé firmy a asociace, ne jen ty z energetického odvětví, ale také výrobní a automotivní oblasti a vlády, aby zintenzivnili dary, které pomohou v pokračování Ukrajinské energetické infrastruktury. 

 

Pokud vaše země, firma či asociace mohou pomoci Ukrajině tím, že nabídnou nouzová energetická zařízení, materiály, nářadí nebo palivo, prosíme, kontaktujte pracovní skupinu Sekretariátu energetického společenství pro podporu Ukrajiny (the Energy Community Secretariat´s Ukraine Supoprt Task Force - USTF) na emailové adrese: UkraineEmergencySupport@energy-community.org, kde naleznete aktuální seznam nejnaléhavějších potřeb a pomoci v oblasti v procesu darování.