Modus | Home page

Pozvánka na zemědělsko-potravinářskou matchmakingovou akci pořádanou ECCP

Novinka

Platforma pro spolupráci evropských klastrů (European Cluster Collaboration Platform - ECCP) vás zve na Zemědělsko-potravinářskou matchmakingová akci, která se bude konat 5. prosince 2022 online. Tématem bude: Urychlení účinného využívání zdrojů, obnovitelné energie a rozšiřování oběhových řešení hnojiv. 


Kontext a cíle 

Matchmakinová událost, zahrnující i přípravný webinár, který proběhl 17. listopadu 2022, se soustředí na zemědělsko-potravinářský ekosystém a konkrétně pak na témata: 

  • zavádění technologií účinného využívání zdrojů
  • zavádění obnovitelných zdrojů energie a 
  • rozšiřování inovativních metod kruhové výroby hnojiv.

 

V souladu s cíli aktualizované průmyslové strategie EU a také v rámci Farm to Fork strategie a Akčního plánu pro oběhové hospodářství, evropské firmy - především malé a střední podniky (dále jen MSP) - by měly přijmout opatření k úspoře zdrojů (voda, energie, odpady) a zapojit se do oběhového hospodářství. 

 

Zavádění technologií účinného využívání zdrojů MSP zemědělsko-potravinářského ekosystému budou mít zásadní význam pro podporu jejich konkurenceschopnosti a pro přechod zemědělsko-potravinářského ekosystému. Toto zavádění by mohly MSP realizovat individuálně nebo iniciovat prostřednictvím klastrů, aby se dosáhlo většího účinku v celém hodnotovém řetězci. 

 

Podle FAO spotřebovávají zemědělsko-potravinářské systémy přibližně 30% světové spotřeby energie a třetina emisi skleníkových plynů v zemědělsko-potravinářském systému pochází ze spotřeby energie. Spor mezi Ruskem a Ukrajinou, a dopad tohoto geopolitického napětí na ceny energií, těžce ovlivňuje  zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec EU, činí tak přechod na obnovitelné zdroje energií v tomto průmyslu ještě naléhavějšími. Zavedení výroby energie z obnovitelných zdrojů v dané oblasti vytváří mnoho příležitostí pro dekarbonizaci ekosystému. Řada slibných projektů zahrnuje spolupráci mezi MSP a velkými podniky v rámci klastrů, případně s energetickými investory, kteří mohou do projektů investovat výměnou za část vyrobené elektřiny. 

 

Od ruské invaze na Ukrajině byly dodávky hnojiv do EU výrazně narušeny a jejich cena se skoro ztrojnásobila. Vzhledem k tomu, že až 60% dovozu hnojiv do EU pochází z Ruska a Běloruska, bude velmi důležité rozšířit alternativní metody výroby hnojiv. Průmysl hnojiv v EU pracuje na přechodu na výrobu nízkouhlíkového čpavku a dalších kruhových zdrojů živin. Toto úsilí musí být doplněno novými inovativními oběhovými přístupy, neboť je nezbytné zajistit množství hnojiv potřebných pro zemědělskou výrobu, a tím zajistit dodávky potravin v EU.

 

 

Video dostupné z připravného webináře, který proběhl 17. listopadu naleznete ZDE

 

ZDE si můžete stáhnout prezentace účinkujících. 

 

REGISTROVAT SE NA ZEMĚDĚLSKO-POTŘAVINŘSKOU MATCHMAKINGOVOU AKCI MŮŽETE  ZDE