Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property

11.04.2016

Přijměte prosím pozvání na akci „Participate in RRI, Technology Transfer and Capitalization of Intellectual Property“, kterou pořádá DEX Innovation Centre dne 12.4.2016 v Praze.

Školení NCA "Začínáme s klastrovou organizací"

24.03.2016

Přijměte prosím pozvání na školení Začínáme s klastrovou organizací, které pořádá Národní klastrová asociace v rámci cyklu klastrových školení.

Evropská komise představila 24 European Strategic Cluster Partnerships - Going International

14.03.2016

8. března 2016 Evropská komise oficiálně představila 24 "European Strategic Cluster Partnerships - Going International" (ESCP-4i) v návaznosti na výzvu Clusters Go International (COSME).

Den klastrů v Pardubickém kraji

02.03.2016

Rádi bychom Vás informovali o připravované akci „Den klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky.

Matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack

22.02.2016

Dne 17.2.2016 se uskutečnil první matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR v Praze.

NCA doprovází ruskou klastrovou delegaci v Praze a Ostravě

03.02.2016

Ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2016 Českou republiku navštíví delegace klastrových stakeholderů z Ruska (zástupci klastrů, univerzit, firem a regionálních samospráv z Ulyanovsk regionu a Siberian Zheleznogorsk oblasti) v čele s Centrem rozvoje jaderně-inovačního klastru z Dimitrovgradu.

Mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“

02.02.2016

Jménem naší členské klastrové organizace Nanoprogres Vás zveme na mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“. Cílem semináře je vzájemné představení partnerů projektu a vás, zúčastněných klastrů, a hledání budoucích oblastí mezinárodní spolupráce ve výzkumné a komerční sféře.

Dvoustranná jednání „Business Rendez-Vous Ostrava 2016

14.01.2016

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dne 25.5.2016 v Dolní oblasti Vítkovice dvoustranná jednání firem nazvaná „Business Rendez-Vous Ostrava 2016".

Setkání zástupců strojírenských firem ze Zlínského kraje

16.12.2015

Dne 9.12.2015 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo setkání celkem padesáti zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto odvětví a možnosti spolupráce firem a síťování na podnět Zlínského kraje.

Seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“

02.12.2015

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice pořádá seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“ v rámci nového vzdělávacího cyklu Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí.

Sborník příspěvků projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech

19.11.2015

Národní klastrová asocicace je realizátorem projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech.

Genderový audit ve členských firmách klastrů v MSK přinesl dobré výsledky

13.11.2015

V rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, jehož nositelem je NCA, a který je spolufinancován z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, prošly firmy PRO NORTH CZECH z Moravskoslezského automobilového klastru, NAM system z IT Clusteru a Osoblažský cech z Klastru sociálních inovací a podniků SINEC genderovým auditem.

Nejlepší podnikatelský projekt roku 2014, toto ocenění získal klastr Nanoprogres

12.11.2015

Klastr Nanoprogres, člen Národní klastrové asociace, získal ocenění za nejlepší podnikatelský projekt roku 2014 v kategorii Spolupráce firem – Klastry a stal se tak jedním z nejúspěšnějších podnikatelských projektů podpořených z evropských dotací.

Záverečná konference mezinárodního projektu CLUS 3.

11.11.2015

Srdečně Vás zveme na záverečnou konferenci organizovanou u příležitosti ukončení mezinárodního projektu CLUS 3.

Výroční konference AVO: 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR

05.11.2015

Asociace výzkumných organizací (AVO) pořádá konfereci 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČRa následný společenský večer.

Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

03.11.2015

V rámci letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu a dopravy ČR jako jeden z hlavních cílů vytkl stát se iniciátorem a moderátorem řízené diskuze k nezbytným koncepčním a systémovým změnám v oblasti vzdělávání.