Modus | Home page

Výstupy expertní skupiny pro klastry – účastněte se EU Cluster Talks 14. prosince

Novinka

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) vás zve na další přednášku z cyklu EU Cluster Talks. Tématem budou: "Výstupy expertní skupiny pro klastry: Národní klastrové politiky a sítě."

 


EU Cluster Talks jsou online setkání klastrové komunity, které organizuje ECCP. Nabízí se vám tak jedinečná příležitost zapojit se nejen do klastrové komunity, ale také získat aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovější zprávy ECCP a možnosti financování. 

 

Přednášky jsou pro účastníky z Evropské Unie a SMP/COSME země. Schvalování účastníků probíhá individuálně. Pro přihlášení se použijte firemní email (gmail adresy apod. nejsou akceptovány).

 

Datum a čas: 14. prosince 2022, 08:30 - 10:00 SEČ 

Téma: Výstupy expertní skupiny pro klastry: Národní klastrové politiky a sítě.

Registrace: do 14. prosince 2022, 07:30 SEČ 

 

Přihlásit se můžete ZDE