Modus | Home page

Všechny novinky

Vyberte druh novinky pro filtrování:

Aktuality

EuroCluster Rural Tourism - Oslavujeme úspěch podniku CIAS GROUP

21.06.2024

S radostí oznamujeme úspěch malého a středního podniku (SME), který se zúčastnil projektu EuroCluster Rural Tourism. Díky finanční podpoře ve výši 5000 € se CIAS GROUP s projektem - Zelená Hora ŽIJE vydala na transformační cestu, která zlepšuje jejich provoz a udržitelné praktiky.

Pozvánka na Národní akci finských klastrových organizací, 3.-4. září 2024, Finsko

20.06.2024

Viexpo/NordicHub vás zve na Národní akci finských klastrových organizací, která proběhne dne 3.-4. září 2024 v Kokkola ve Finsku. Akce nese název Síla klastrů: Společně tvoříme historii. 

Řízení klastru 101: Speciální zasedání o strategiích a dovednostech

18.06.2024

Co znamená být dobrým správcem clusteru? A jaké dovednosti a strategie potřebují?

29. května 2024 proběhla 14. valná hromada Národní klastrové asociace

17.06.2024

Dne 29. května 2024 proběhla v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze již 14. řádná valná hromada NCA, které se zúčastnilo 29 zástupců z členské základny a hosté.

Cestovní ruch připravený na budoucnost: Cesta přechodu v praxi, EU Clusters Talk, 12. června

06.06.2024

Cestovní ruch je komplexní a diverzifikovaný ekosystém složený z několika hospodářských odvětví. V posledních letech, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, utrpěl ekosystém cestovního ruchu EU velké ztráty. 

ECCP Trend Universe - nástroj, který vyhodnocuje a porovnává trendy ve 14 Industrial Ecosystems

30.05.2024

ECCP Trend Universe je nový nástroj, který vám umožní lépe porozumět budoucím trendům a jejich dopadu na vaši klastrovou organizaci.

ECCP EU-Kanada Matchmaking 2024

28.05.2024

Evropská komise (EK) pořádá v rámci akce ALL IN, která se bude konat ve dnech 11. - 12. září 2024, Matchmaking EU-Kanada.

EuroCluster Rural Tourism uspořádal v Padově závěrečnou akci pro všechny účastníky projektu

27.05.2024

Dne 16. května proběhlo v Padově, v Itálii, závěrečné setkání všech účastníků projektu EuroCluster Rural Tourism. Během tohoto setkání byly prezentovány výsledky vybraných malých a středních podniků a společně jsme se ohlédli za celým projektem. 

Seminář Čistota vody a její recyklace proběhl 18. června 2024

24.05.2024

Téměř čtyřicet účastníků si přišlo poslechnout přednášky semináře Čistota vody a její recklace, který se knal 18. června 2024 v prostorách TC Praha. 

24. října 2024 - Workshop studentských prací

24.05.2024

Jste studentem a máte zájem prezentovat svou práci v rámci workshopu?

Deset MSP prezentovalo své výstupy během závěrečného setkání v projektu EuroCluster Rural Tourism

23.05.2024

Národní klastrová asociace uspořádala dne 15. května 2024 závěrečné online setkání pro malé a střední podniky (MSP), které se účastní výzvy EuroCluster Rural Tourism. Při této příležitosti MSP prezentovaly výsledky svých projektů.  

Budování budoucnosti s přírodou: Biotechnologie a biovýroba v EU, EU Cluster Talks, 29. května

22.05.2024

Biotechnologie a biovýroba mohou být součástí řešení mnoha společenských a environmentálních výzev, jako je zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přístup k přírodním zdrojům a jejich udržitelné využívání, zásobování potravinami a jejich bezpečnost a lidské zdraví.

ECCP Matchmaking: EU a Jižní Středomoří ve Frankfurtu, 11. - 13. června 2024

22.05.2024

Evropská komise uspořádala v rámci veletrhu ACHEMA ve dnech 10.-14. června 2024 akci EU - South MED Matchmaking Event. 

Logistický Summit 2024 - 31. října a 1. listopadu 2024 v Stages Hotelu v Praze

15.05.2024

Dvoudenní Logistický Summit se bude konat pod záštitou Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Asociace pro inovace v logistice (APIL).

Ekologičtěji, digitálně a odolně díky klastrům: Zkušenosti z evropské klastrové konference, EU Clusters Talk, 15. května

15.05.2024

Cílem Evropské klastrové konference 2024, která se konala 7. a 8. května, bylo zdůraznit zásadní roli klastrů při prosazování průmyslových priorit EU. Jejím cílem bylo zapojit zúčastněné strany do diskusí o probíhajících iniciativách Komise, shromáždila zpětnou vazbu o prioritách pro rok 2024 a podpořila opatření zdola nahoru.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NA TRZÍCH JIHOVÝCHODNÍ ASIE

14.05.2024

Technologické centrum Praha, agentura CzechTrade a South-East Asia IP SME Helpdesk připravily seminář věnovaný praktickým aspektům ochrany IPR zejména pro firmy, které chtějí exportovat a uspět na trzích zemí jihovýchodní Asie.