Modus | Home page

„Kyberbezpečnost v době Covidové“

Novinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte zájem o následnou exkurzi  do pivovaru Plzeňský Prazdroj s ochutnávkou čerstvě vyrobeného piva?(každý si hradí sám, předem na účet  2104404324/2700, částka  200 Kč, do poznámky prosím uveďte své příjmení a název organizace)

 

Počet míst na konferenci je omezen. Pořadatelé Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj a Klastr Mechatronika si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění. Průběh a konání konference bude realizováno v souladu s nařízeními Vlády ČR a případně nařízeními jednotlivých ministerstev. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konferenci v případě nepříznivého vývoje zdravotní situace. V případě jakýchkoli změn, nebo zrušení konference v souvislosti s nemocí COVID-19, nemají účastníci nárok na jakoukoli náhradu. Účastníci konference svojí přítomností na ní souhlasí s pořizováním fotodokumentace z důvodu propagace akce a dávají pořadatelům Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj a Klastr Mechatronika souhlas s využitím fotografií, na kterých jsou zachyceni, pro propagační účely. Účast na konferenci je dobrovolná, účastníci konference nesou veškerá rizika (zejména zdravotní), která mohou s účastí na konferenci souviset.

 

 

 

Vstup pro výše uvedené cílové skupiny zdarma.
Poradenské subjekty v oblasti IT hradí předem vstupní poplatek  3500 Kč + DPH na účet
 2104404324 / 2700. Do poznámky pro příjemce uvádějte své příjmení a ,,Plzeň".

Přihlášení na konferenci přes digitální formulář do 14. 6. 2020

Tereza Šarmanová, tel: 777 745 787, e-mail: sarmanova.nca@gmail.com

 

 

Prezentace ke stažení

Přidáno: 18.06.2020 14:36:18
Přidáno: 18.06.2020 14:36:20
Přidáno: 18.06.2020 14:36:21
Přidáno: 18.06.2020 15:09:16
Přidáno: 18.06.2020 15:09:18
Přidáno: 18.06.2020 15:09:18
Přidáno: 18.06.2020 15:30:20
Přidáno: 18.06.2020 15:09:19