Modus | Home page

HR A MARKETING

Naše jedno a dvoudenní kurzy v oblasti HR a marketingu připraví Vaše zaměstnance na jejich role personalistů a marketérů. Připraveno je celkem 15 kurzů v relevantních oblastech.

 

Cílová skupina: Kurzy jsou určené pro řídící pracovníky, manažery a ostatní zaměstnance zabývající se danou oblastí.

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

Hlavní cíl kurzu

Vedení hodnotících rozhovorů, poskytování a přijímaní zpětné vazby

2

Zavést inovativní metody do systému řízení a rozvoje lidských zdrojů vytvořením efektivního a pružného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.

Vedení a koučing zaměstnanců

1

Získat základní koučovací dovednosti.

Motivování zaměstnanců – jak pěstovat odpovědnost ve firmě

2

Seznámit účastníky s možnostmi a problémy motivování zaměstnanců v dnešních podmínkách trhu práce.  Natrénovat ve scénkách motivační pohovory, pochvalu, výtku a způsoby kontroly a zavádění sebekontroly zaměstnanců.

Jak nehodnotit zaměstnance aneb průběžná zpětná vazba

1

Umět správně používat nové metody v oblasti hodnocení zaměstnanců.

Profesní typologie - jak projít profesní změnou

1

Zjistit, jaký jste typ temperamentu, jaké máte své silné stránky a jaké jsou vaše slabé stránky, na co si dát pozor. Naučit se poznat, jaký typ temperamentu jsou druzí a být vždy o krok napřed ve vzájemné komunikaci.

Psychotesty a metody diagnostiky osobního potenciálu

2

Diagnostikovat osoby za účelem výběru uchazečů, resp. zajištění seberozvoje.

Nefinanční motivace zaměstnanců

1

Pochopit, jak ovlivnit spokojenost zaměstnanců a udržet jejich motivaci jiným způsobem než financemi. Zjistit, jakou formou motivovat své zaměstnance k nejlepším výkonům.

Marketingová komunikace a marketingový mix

1

Seznámit se s filozofií marketingu a osvojit si komplex činností, kterými můžeme zákazníka ovlivnit.

Marketingové řízení a plánování

2

Seznámit se se základními a pokročilými pojmy marketingové terminologie, metodami a postupy uplatňovanými při marketingovém plánování.

Jak být viděn v online světě, aneb moderní marketingové trendy

2

Nastavit a osvojit si správnou marketingovou komunikaci s trhem, podpořit marketingovou strategii, informovat a ovlivňovat zákazníky za daným cílem.

Public relations v praxi

1

Osvojit si praktické návody na PR aktivity a pochopit význam sponzoringu pro růst povědomí o značce.

Skolení SEO, Inbound marketing a Copywriting

1

Jak vhodně vybrat obsah internetových vyhledávačů, popisků a titulků tak aby přilákaly pozornost zákazníků.

Segmentace trhu, analýza konkurence a interní analýza

2

Pochopit princip segmentace trhu a marketingových analýz a jejich využití v rámci marketingových cílů společnosti.

Průzkum zahraničních trhů Asie, Evropa, Severní a Jižní Amerika, Austrálie

2

Jak být úspěšný na zahraničním trhu krok za krokem.

Online marketing

2

Seznámit se s aktuálními trendy v online marketingu a naučit se tyto nástroje používat.

 

Máte zájem o kurz? Podívejte se, jak na to.