Modus | Home page

INOVUJME VZDĚLÁNÍM

Jak to funguje?

 

Jak už to u aktivit hrazených z dotačních zdrojů bývá, je třeba pro získání školení zdarma podstoupit mírnou administrativu. Není třeba se jí příliš obávat, na vše máme připravené postupy a poskytneme vám maximální pomoc.

 

Protože jsou bezplatné kurzy poskytovány v rámci režimu „de-minimis“, musíme s každou firmou vyplnit čestné prohlášení k podpoře de-minimis a přiložíme orientační výpočet očekávané podpory. Ten odhadneme podle předpokládaného počtu osob na školení.  Vůbec nevadí, pokud třeba nevíte, co to vlastně ta
„de-minimis“ je, vše vám vysvětlíme.

 

My si pak podle tohoto čestného prohlášení vyřídíme vše potřebné s poskytovatelem dotace na školení. To nám bude trvat cca 3 týdny. Tuto dobu je možné využít ke konzultaci se vzdělávací společností, která školení zajišťuje ,,Europrofis s.r.o". Může Vám pomoci s dopilováním vzdělávacích plánů.

 

Od okamžiku schválení pak už můžete kdykoliv v průběhu trvání projektu zařadit jakéhokoliv zaměstnance bezplatně do kurzu či školení bez další složité administrativy.

 

Před začátkem samotného školení vás požádáme o zaslání „monitorovacího listu“ za každého účastníka školení a kopii jeho pracovní smlouvy   (jakékoliv citlivé údaje mohou být začerněny, plat apod.). Kopie musí jen prokazovat, že daná osoba ve firmě skutečně pracuje bud na smlouvu nebo na DPČ (osoby na DPP se nemohou účastnit). Toto jsou nezbytné náležitosti, které musíme evidovat pro poskytovatele dotace.

 

Každá osoba se může účastnit maximálně 10 školení za dobu trvání projektu. My za Vás hlídáme čerpanou podporu de minimis a taky počet osob na školeních.

Organizace kurzu 

 

Kurzy můžeme společně domluvit přímo u Vás ve firmě , pokud budete mít skupinku 10- 12 osob, u jazykových 8-12, případně po domluvě jiný počet.  

 

Pak je možno posílat zaměstnance či skupinky jednotlivě a to bychom vytvořili skupinu spolu se zaměstnanci z  další firmy  – snažíme se vždy zorganizovat tak, aby každá firma nebyla z jiného konce republiky a tedy zaměstnanci mohli na jedno místo pohodlně dojet.

 

Jakékoliv dotazy Vám naše projektová manažerka velice ráda zodpoví.

Kontaktujte nás a rezervujte si bezplatné školení pro vaše zaměstnance

 

Kontaktní osoba:  Lucie Foldynová, tel. : +420 773 032 220,
e-mail: foldynova@nca.cz

 

V přílohách naleznete: přehled nabízených kurzů a školení, monitorovací list účastníka, čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis a vzor rozpočtu plánovaných kurzů a školení.

 

Přehled nabízených kurzů

 

Navýšená Veřejná podpora – Dočasný rámec

 

Pro všechny klastry a firmy, a to nejen ty, kteří se chystají využít projekty na vzdělávání, máme jedinečnou a skvělou zprávu.

 

Ministerstvo schválilo navýšení limitu veřejné podpory pro firmy a organizace v důsledku krizové situace související s pandemií COVID:

Pravidla pro navýšené čerpání veřejné podpory jsou shrnuta v tzv.: „Dočasném rámci. Díky dočasnému rámci mohou firmy a subjekty čerpat vyšší veřejnou podporu, tedy ne dosud stanovený limit 200 000 Euro na 3 roky, ale až o 800 000 Euro více. Tato unikátní možnost se dá využít nejen na vzdělávací aktivity, ale také např. na mzdové příspěvky, dotace na rekonstrukce či výzkum vývoj a vzdělávání.

 

Žádat mohou firmy a subjekty, které mají přečerpánu podporu de minimis , stejně jako ti, co podporu de minimis dosud nevyčerpali a plánují zvýšené čerpání v následujících letech. 

 

Podmínka je zažádat o tuto veřejnou podporu do poloviny prosince tohoto roku. Samotné čerpání pak už může probíhat v průběhu následujících let.

 

Prosíme tedy, pokud jste ještě v klastru neinformovali o této možnosti, o rozšíření  tohoto emailu mezi firmy v klastru. Dočasný rámec by mohl mnohým firmám pomoci zajistit financování nejen vzdělávacích aktivit.

 

Bližší informace, naleznete v přílohách: Doplnění obecné části pravidel pro příjemce v rámci OPZ, Obecná část pravidel pro příjemce, Čestné prohlášení žadatele o podporu v rámci dočasného rámce

 

Jakékoliv dotazy týkající se čerpání v rámci dočasného rámce, Vám ráda zodpoví či odpovědi zjistí na příslušném ministerstvu naše projektová manažerka.

 

 

Lucie Foldynová

Tel. 773 032 220

Email: foldynova@nca.cz