Modus | Home page

INOVUJME VZDĚLÁNÍM

Jak to funguje?

 

Jak už to u aktivit hrazených z dotačních zdrojů bývá, je třeba pro získání školení zdarma podstoupit mírnou administrativu. Není třeba se jí obávat. Velkou část administrativní zátěže řešíme za Vás.

 

Protože jsou bezplatné kurzy poskytovány v rámci režimu „de-minimis“, vyplňujeme s každou firmou čestné prohlášení k podpoře de-minimis a přiložíme orientační výpočet očekávané podpory. Celým procesem Vás provedeme.  Do 3 týdnů ministerstvo žádost schválí a vaše vzdělávání může začít.

Od okamžiku schválení pak už můžete začít školit své zaměstnance.

 

Před začátkem samotného školení vás požádáme o zaslání „monitorovacího listu“ za každého účastníka školení a kopii jeho pracovní smlouvy (jakékoliv citlivé údaje mohou být začerněny, plat apod.). Kopie musí jen prokazovat, že daná osoba ve firmě skutečně pracuje bud na smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti (osoby na DPP se nemohou účastnit). Toto jsou nezbytné náležitosti, které musíme evidovat pro kontrolní orgány.

 

Každá osoba se může účastnit maximálně 10 školení za dobu trvání projektu.
My za Vás hlídáme čerpanou podporu de minimis a taky počet osob na školeních.

 

 

Organizace kurzu 

 

Kurzy můžeme společně domluvit přímo u Vás ve firmě, pokud  máte skupinku
10- 12 osob.

 

V případě, že máte do kurzu jen jednotlivé zájemce, pomůžeme Vám zrealizovat školení společně s dalšími firmami.

 

Jakékoliv dotazy Vám velice ráda zodpoví naše projektová manažerka.

 

Kontaktujte nás a rezervujte si bezplatné školení pro Vaše zaměstnance.

 

Kontaktní osoba: Petra Polášková, polaskova@nca.cz

 
Manažerské dovednosti
 
HR a marketing
 
Obchod a výroba
 
IT
 
Právní
 
Ekonomické a účetní

 

 

 

 
List účastníka
 
čestné prohlášení
 
Vzor rozpočtu