Modus | Home page

EuroCluster Rural Tourism (09/2022 - 08/2024)

Projekt je spolufinancován z programu SMP-COSME-2021-CLUSTER - "EUROCLUSTERS".
1 299 644.47 EUR

Projekt byl zahájen 1. září 2022 a bude ukončen 31. srpna 2024.

Venkovský cestovní ruch a podobné služby, jako je ekoturistika, agroturistika a udržitelný cestovní ruch, reagují na trendy evropské a celosvětové poptávky po cestovním ruchu, kterou zvyšuje probíhající pandemie COVID-19, jež vytváří další poptávku po podobných službách.

Toto odvětví, tradičně založené na místní nebo regionální poptávce, má nyní příležitost rozšířit trhy díky spolupráci na nadnárodní bázi v rámci EUROCLUSTER RURAL TOURISM - ERT.

Spojuje dlouholetou práci a zkušenosti partnerů, jako jsou Ruraltour a Euracademy, v oblasti vytváření sítí, výměny informací, školení atd. s odbornými znalostmi, meziodvětvovým zázemím a existujícími projekty týkajícími se cestovního ruchu, životního prostředí a udržitelnosti Venetian Cluster, Tourism Cluster of Aragón Národní klastrové asociace České republiky a regionální rozvojové agentury v Rumunsku.

ERT tak rozšiřuje koncept odborných organizací o co nejširší chápání konceptu klastru. Poskytuje tak jedinečnou příležitost k rozšíření aktivit a zároveň k vytvoření kritické masy evropských služeb venkovského cestovního ruchu ve více než 15 zemích, zaměřených na tuto formu spolupráce v rámci nadnárodního vizi. Obecným cílem je vytvoření základní vize, cílů a operativní struktury euroklastru "venkovský cestovní ruch".

Tento struktura se zabývá všemi pěti cíli výzvy. Zejména se zaměřuje na posílení a prohloubení síťového propojení, inovace, vzdělávání a možností internacionalizace pro zúčastněné malé a střední podniky, které budou přímo podporovány ERT.