Modus | Home page

Pozvánka na informativní webinář k výzvě pro malé a střední podniky v cestovním ruchu, 29. srpna 2023

Novinka

V projektu EuroCluster Rural Tourism byla otevřená výzva pro malé a střední podniky. Národní klastrová asociace vám tuto výzvu představí v informativním webináři 29. srpna 2023.


Pohybujete se v oblasti cestovního ruchu a jste malý nebo střední podnik? Zajímá vás, jak se posunout v oblasti digitalizace, ekologie a měkkých sociálních dovedností? Rádi byste využili finanční podporu, která vám změny v podnikání umožní? Národní klastrová asociace vám během přípravného webináře představí výzvu, její podmínky a odpoví na vaše otázky, společně s vyškolenými experty, kteří prošli již první výzvou projektu. 

 

O projektu

Projekt EuroCluster Rural Tourism financovaný z programu COSME Evropské unie si klade za cíl podpořit 190 malých a nano podniků v sektoru cestovního ruchu. Projekt má celkové financování ve výši 950 000 EUR a vybrané malé a střední podniky obdrží finanční podporu ve formě balíčku služeb v hodnotě 5 000 EUR na každý. Cílem je pomoci malým a středním podnikům při navrhování a vývoji nových produktů cestovního ruchu pro mezinárodní trhy, které zahrnují digitální, udržitelná a sociokulturní vylepšení.

 

Program finanční podpory bude zahájen v listopadu 2023 a bude trvat 9 měsíců. Během tohoto období budou zúčastněné MSP úzce spolupracovat s kvalifikovanými konzultanty z členských států EU nebo třetích zemí účastnících se programu COSME. Tito konzultanti budou poskytovat technickou pomoc a pokyny k překlenutí propasti v oblasti digitálních technologií, ekologické udržitelnosti a měkkých/sociálních dovedností.

 

Vyhlášení výzvy: 7. července 2023

Konec výzvy: 10. září 2023

Období finanční podpory: listopad 2023 - červenec 2024

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

 

Podmínky pro uchazeče

 • Být malý nebo střední podnik z oblasti cestovního ruchu, který spadá pod následující klasifikaci NACE kódu:
  • Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (I5510)
  • Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (I5520)
  • Kempy a tábořiště (I5530)
  • Činnosti cestovních agentur, CK a související činnosti (N79)
 • Úřední osvědčení o registraci vydané příslušnými vnitrostátními orgány pro cestovní ruch pro kteroukoli z výše uvedených klasifikací je dostačující, i když neobsahuje kód klasifikace NACE. 
 • Zázemí podniku v následujících členských státech EU nebo jejich regionech, jakož i ve třetích zemích účastnících se programu COSME nebo v jejich regionech:Belgium: Wallonia / Bosnia-Herzegovina / Croatia / Czech Republic / Estonia / France / Greece / Hungary / Ireland / Italy / Latvia / Lithuania / Montenegro / Netherlands / North Macedonia / Romania: Harghita / Serbia / Slovakia / Slovenia / Spain: Aragón, Calauňa, La Rioja, Navarra
 • K přihlášení musíte podat online přihlášku skrz portál Cluster Submission Platform. Termín podání je do 10. září 2023, 17:00. V online přihlášce je třeba vyplnit povinné otázky a zajistit splnění kritérií způsobilosti uvedených v oddílech II.a a II.b otevřené výzvy. 
 • Žadatelé by měli prokázat jasné cíle v souladu s cíli projektu, očekávané výsledky, inovace a potenciál pro realizaci. Hodnotící kritéria pro stanovení pořadí žádostí jsou popsána v hodnotících formulářích[3] uvedených v příloze III otevřené výzvy.


Více informací naleznete ve SHRNUTÍ VENSKOVSKÁ TURISTIKA EU otevřená výzva pro malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu