Modus | Home page

Prosazování společných zájmů a networkingové akce - nejžádanější služby Národní klastrové asociace

Novinka

Již od roku 2008 Národní klastrová asociace brání zájmy svých členů, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a propojuje je s tuzemskými i zahraničními partnery.


Národní klastrová asociace (NCA) zastupuje 28 členů, převážně klastrových organizací, které sdružují více jak 700 firem a výzkumných subjektů s více než 250 000 zaměstnanci. Již od roku 2008 NCA hájí zájmy svých členů, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a propojuje je s tuzemskými i zahraničními partnery. NCA stále hledá podněty pro další zlepšování a rozšiřování portfolia služeb a poskytování co nejvyšší přidané hodnoty své členské základně.  Bylo provedeno plošné šetření mezi členy s vysoce vypovídajícími výsledky.  

 

 

 

 

Šetření, jehož se zúčastnila nadpoloviční většina členů, mělo za cíl vyhodnotit, které z poskytovaných služeb považují za nejpřínosnější. „Ze získaných odpovědí jednoznačně vyplývá vysoká důležitost lobbingových aktivit a prosazování zájmů našich klastrových organizací a technologických platforem. Je to směr, kterým se bude NCA ubírat a nadále posilovat svou pozici na regionální, národní i mezinárodní úrovni.“ vysvětluje Jiří Herinek, prezident NCA.

 

Další klíčovou službou, jež byla kladně hodnocena, představuje podpora spolupráce mezi členy. „Na pravidelných měsíčních on-line setkávání členů dochází k předávání nabídek a poptávek ke spolupráci. Tato forma se v praxi velmi osvědčila jako ideální nástroj pro rozvoj spolupráce mezi klastrovými organizacemi a již přinesla zcela konkrétní výsledky.“, dodává Jiří Herinek.

Český konopný klastr reagoval na zájem některých kolegů a připravil sérii on-line seminářů na téma využití konopí v různých odvětvích průmyslu. Tři klastrové organizace se zapojily do evropských projektových konsorcií. Klastr Nanoprogress a Plastikářský klastr nalezly společný zájem při výzkumu biocidních vláken.

 

„Přínos NCA je pro nás zcela jednoznačný, kromě lobbingových služeb a přinášení konkrétní spolupráce s její členskou základnou díky organizaci společných akcí a aktivit, lze vyzdvihnout například synergické působení ve všech krajích ČR. Působení NCA v Libereckém kraji nám pomohlo při koncepci a facilitaci uzavření strategického memoranda o spolupráci mezi Nanoprogress a krajskou agenturou regionálního rozvoje s cílem oboustranné podpory rozvoje nanotechnologií, převážně na území Libereckého regionu.“, informuje předseda představenstva spolku Nanoprogress, Luboš Komárek.

 

Kvůli koronavirové krizi bylo v loňském roce nutné odložit tradiční DEN KLASTRŮ, ale podařilo se realizovat sérii pěti konferencí v oblasti digitalizace. Tyto „off-line“ akce jsou také velmi příznivě přijímány.

 

Kromě uvedených služeb mají členové zájem také o pomoc s administrací projektů, odborné vzdělávání na evropské úrovni pro manažery klastrů a pracovníky klastrů, pomoc s vyhledáváním zahraničních partnerů nebo využívání společných IT nástrojů či metodik.

 

 

Kontakt pro média:

Ing. Jiří Herinek – prezident Národní klastrové asociace

telefon: 724 315 041 e-mail: herinek@nca.cz

www.nca.cz

 

------------

Oborový klastr je soubor regionálně propojených společností a výzkumných organizací, které dokážou těžit ze vzájemných vazeb. I když si někdy zúčastněné společnosti mohou částečně konkurovat, spolupracují na řešení obdobných problémů. Těmi mohou být vzdělávání zaměstnanců, přístup k dodavatelům, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu aj.  Díky spolupráci v těchto i dalších oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

 

Národní klastrová asociace spojuje klastrové organizace a technologické platformy, hájí jejich zájmy a rozvíjí klastrovou politiku v České republice.

Na sklonku roku vydala historicky první Klastroviny – novinky a úspěchy českých klastrů a platforem.

NCA je zakládajícím členem European Clusters Alliance se sídlem v Bruselu.

 

Ke stažení

Přidáno: 18.03.2021 8:25:17
Přidáno: 18.03.2021 8:25:22
Přidáno: 15.03.2021 9:21:47
Přidáno: 15.03.2021 10:29:40