Modus | Home page

Den klastrů tentokrát jinak - Zveme vás na Clusters meet Regions v Praze, 23. - 24. října 2023

Novinka

European Cluster Collaboration Platform, pod záštitou Evropské komise, společně s partnery Národní klastrová asociace, CEDEG, Klastr MECHATRONIKA a Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, spoluorganizují mezinárodní konferenci Clusters meet Regions.


Konference Clusters meet Regions proběhne ve dnech 23. – 24. října 2023, ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v Praze, U vodárenské věže 3, Praha 8. Hlavními tématy bude digitalizace, kyberbezpečnost, AI, čisté technologie, 3D tisk a virtuální realita. 

 

KONTEXT A CÍLE

Patnáct regionů EU projevilo zájem o uspořádání mezinárodní konference v rámci cyklu Clusters meet Regions, které probíhají mezi roky 2022 – 2023. Na těchto konferencích se setkávají národní a mezinárodní klastrové organizace, národní asociace a tvůrci politik, aby se  od sebe navzájem učili, jak lépe využít klastrové organizace k posílení průmyslových ekosystémů, posílit národní a regionální hospodářský rozvoj a navazovat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace.

 

|| Žijeme v neustále se vyvíjejícím světě, kde klastrové organizace hrají zásadní roli.

 

V návaznosti na velmi úspěšnou Evropskou klastrovou konferenci, která se konala v Praze, v září roku 2022, vás Národní klastrová asociace, společně s partnery CEDEG, Klastr MECHATRONIKA a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, srdečně zve opět do Prahy.

 

Klastrové prostředí v České republice se stále rozvíjí. Národní klastrová asociace registruje v České republice více než 100 klastrových organizací a technologických platforem, které představují čtrnáct Industrial Ecosystems, a podporují spolupráci českých klastrových organizací na regionální a mezinárodní úrovni. České klastrové organizace a jejich členové jsou vhodnými subjekty jako partneři pro inovativní projekty a lukrativní obchodní nabídky, které mají potenciál významně prospět evropskému průmyslu a hodnotovým řetězcům.

 

Během akce bude zvláštní část věnována ocenění Zlatý klastr za rok 2023 a vyhlášení nejlepších projektů roku.

|| Regionální zaměření

Regionální zaměření klastrových organizací v České republice se liší v závislosti na jejich specifických cílech a oblastech působnosti. Zatímco některé klastrové organizace mohou soustředit své aktivity v rámci určitého regionu, jiné mají širší národní nebo dokonce mezinárodní zaměření. Cílem těchto klastrových organizací je podpora spolupráce, inovací a hospodářského rozvoje v rámci příslušného regionu nebo celé země.

 

Vzhledem k rozloze České republiky většinou přesahuje regionální zaměření těchto klastrových organizací určitý region a zahrnuje celou republiku. Tyto klastrové organizace jsou hnací silou pokroku v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, čistých technologií, 3D tisku a průmyslu virtuální reality spolu s jejich synergickým dopadem na další odvětví. Jejich vliv zasahuje
i do odvětví, jako je zdravotnictví, finance, výroba a doprava, a zesiluje tak transformační potenciál těchto klíčových oblastí. Podporou spolupráce a výměny znalostí v celostátním měřítku podporují české klastrové organizace ekonomický pokrok České republiky v různých odvětvích a staví ji do pozice lídra v oblasti digitální ekonomiky a udržitelného rozvoje.

 

REGISTRACE ZDE

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Akce se zúčastní více než sto účastníků, včetně zástupců českých a evropských klastrových organizací a firem, národních a regionálních veřejných orgánů a organizací na podporu podnikání z České republiky a jiných regionů EU.

 

BENEFITY

Tato akce představuje příležitost k navázání obchodních vztahů mezi českými klastrovými organizacemi, podniky a dalšími partnery z EU. Je také ideální platformou pro vyhledání vhodných spolupracovníků na projektech.

 

Cílem akce je propojit klastrové organizace a společnosti z EU, které se specializují na digitální a aditivní výrobu a mají rozsáhlé odborné znalosti v této oblasti. Účastníci budou mít příležitost podělit se  o své znalosti a osvědčené postupy s různorodým publikem. Zúčastněné společnosti představí nejen své schopnosti klastrovým organizacím, ale také nabídnou evropským partnerům potenciální spolupráci. Jejich cílem je poskytnout komplexní pohled na jednotlivá odvětví a společnosti a zároveň usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi účastníky.

 

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED PROGRAMU

V úvodu konference vystoupí se svými projevy významní představitelé Evropské komise a České republiky.

 

Akce se zaměří především na klastrové prostředí v České republice s důrazem na podporu spolupráce a inovací. České a evropské firmy představí moderní digitální řešení a špičkové technologie v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Účastníci se mohou seznámit s reálnými příklady a praktickou realizací čistých technologií, 3D tisku a VR průmyslu. Program vyvrcholí panelovou diskusí věnovanou podpoře spolupráce mezi klastrovými organizacemi a aktéry v oblasti inovací na regionální a národní úrovni.

 

Účastníci budou mít příležitost představit své organizace a zapojit se  do matchmakingových aktivit. Tímto způsobem může vzniknout platforma pro navazování kontaktů, zkoumání potenciálních partnerství a podporu smysluplných vazeb mezi účastníky.

 

Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

 

Dále vás zveme, abyste se stali součástí Matchmaking Eventu, přelomové matchmakingové akce, která má změnit prostředí digitalizace, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, čistých technologií, 3D tisku a VR průmyslu. Matchmakingová akce proběhnce v rámci Clusters meet Regions ve dne 24. Více informací zde. 

 

REGISTRACE ZDE

 

(Předběžný program se připravuje a může se změnit v závislosti na dostupnosti a potvrzení řečníků - všechna jména budou potvrzena) V 3 01/08/2023

 

FINAL AGENDA

Day 1 – Monday, 23 October 2023

09:00 – 10:00

Registration

10:00 – 10:10

Welcoming address and setting the scene
Introduction by the organisers

 • Renata PFEFFEROVA, ECCP / NCA & Michael PROUZA, Director of
  the Institute of Physics of the Academy of Sciences

 

10:10 – 10:30

SESSION 1: Czech Clusters as Leaders of Global Digital and Green Ecosystems
Moderation: Jiri HERINEK, President, NCA & Lubos KOMAREK, Vice-Chairman, CEDEG

Welcome to the Czech Republic

 • Petr FILIPI, Director of the Digitalisation and Internet Department EU Funds Section, Ministry of Industry and Trade
 • Jaromir BERANEK, Chairman of the International Relations and EU Funds Committee, City of Prague - Development of the Smart Specialisation Strategy of the Capital City of Prague and support of the cluster environment
 • Jitka VOCASKOVA, European Commission, DG GROW - EU Industrial policy and the role of clusters

 

10:30 – 11:30

The Cluster Landscape in the Czech Republic: Nurturing Collaboration and Innovation

 • National Cluster Association (Czech Golden Cluster and the Best Projects of the Year announcement)

11:30 – 11:45

Setting the Scene – Presentation of ECCP Input Paper for the Czech Republic

 • Jan-Philipp KRAMER, Head of EU Services, Prognos

11:45 – 12:30

Panel Discussion: Practice of the Local Collaboration

 • Robert WENZEL, Head of R&D Infrastructure Department, Ministry of Industry  and Trade
 • Jaromir BERANEK, Chairman of the International Relations and EU Funds Committee, City of Prague
 • Lukas BENZL, Director of the Czech AI Association
 • Petr SUCHOMEL, Head of Knowledge and Technology Transfer, Palacký University Olomouc
 • Czech Manager of the Year 2022

 

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:40              

SESSION 2: Modern Digital Solutions and High Technology: Harnessing AI and Cybersecurity in the Manufacturing Sector
Moderation: Ivo RIHA, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG

Introduction to the topic:

 • Ivo RIHA, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG

Presentations:

 • Lukas BENZL, Director, Czech AI Association - The Bittersweet Vision
  of Computer Vision
 • Ales ROMAN, Sales Director, IdStory -  Effective access to IT services
 • Zdenka DOLEZALOVA, Manager of EDIH NEB and Zdenek RUNSTUK, Senior Manager for TEST BEFORE INVEST, European Digital Innovation for Liberec and Hradec Králove regions (EDIH NEB) – Digitisation of small and medium-sized enterprises
 • Kristina SERMUKSNYTE-ALESIUNIENE, European Cluster Manager of the Year 2022, DIH Coordinator/Cluster Manager, AgriFood Lithuania DIH - AI & Cybersecurity Innovations in AgriFood Manufacturing

 

14:40 – 15:50              

SESSION 3: Exploring Real-World Examples and Implementation of Clean Technologies, 3D Printing and VR Industry

Moderation: Katerina PODANA, Executive Director, Klastr Mechatronika
and Member of the Board, NCA

 

Introduction to the topic:

 • Katerina PODANA, Executive Director, Klastr MECHATRONIKA and
  the Member of the Board, NCA

Presentations:

 • Thomas RAMMING, Material and production, Project manager, Bayern Innovativ GmbH - Successful and Cross-Border Collaboration, Networking and Matchmaking Events for SMEs
 • Michal ZEMKO, Executive Director, COMTES FHT - Metal 3D printing - how to do it
 • Marek BURES, Executive Director and Alena LOCHMANNOVA, VR script & Didactics Specialist, XR Institute – Multidisciplinary utilisation of virtual and augmented reality: challenges, benefits, implementation

 

15:50 – 16:20

Coffee Break

16:20 – 17:20 

SESSION 4: Panel Discussion Fostering Collaboration among  Clusters and Innovation Actors at  Regional, National, and International Levels

Moderation: Jiri HERINEK, President, NCA

 

 • Jitka VOCASKOVA, European Commission, DG GROW
 • Kristina SERMUKSNYTE-ALESIUNIENE, European Cluster Manager
  of the Year 2022, DIH Coordinator/Cluster Manager, AgriFood Lithuania DIH
 • Thomas RAMMING, Material and production, Project manager, Bayern Innovativ GmbH
 • Bretislav SKACEL, Cluster Manager, CREA Hydro&Energy
 • Lubos KOMAREK, Chairman of the Board of Directors, NANOPROGRESS

17:20 – 17:30              

Wrap-Up:

 • Jiri HERINEK, President, NCA / Lubos KOMAREK, Vice-Chairman, CEDEG

17:30 – 18:30

Site Visit:

 • Presentation of the largest institute of the Academy of Sciences

19:00 – till late

HopLink: Brews & Business Networking Night at the local Brewery - Upon registration, please email us at info@nca.cz

 

Day 2, Tuesday, 24 October 2023

09:00 – 09:30

Registration & Coffee

09:30 – 10:30

PITCHING SESSION (With Emphasis On Czech Clusters + Foreign Clusters)

10:30 – 10:50

Coffee Break

10:50 – 12:30

Matchmaking Session

12:30 – 12:45

Closing Ceremony

 

 

 

Concept Note a Předběžný program

Přidáno: 22.10.2023 17:11:06