Modus | Home page

Školení ambasadorů v oblasti „Budování a vytváření značkového turistického produktu“ 2. a 9. října 2020

Ve dnech 2. a 9. října 2020 proběhlo u našich polských sousedů v Sulisławském paláci školení sympatizantů, účastníků a zájemců o spolupráci v rámci projektu: „Polsko-českého klastru bioekonomiky, udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky.“  Školení pod vedením zkušených odborníků bylo zaměřeno na potenciál, hrozby a výzvy, které představuje polsko-česká spolupráce v rámci plánovaného klastru.

 

Měli jsme to potěšení se zúčastnit této aktivity zorganizované naším vedoucím projektovým partnerem a seznámit se se zástupci místní samosprávy, obchodu, univerzit, nevládních organizací. Akce se zúčastnili zástupce obce Popielów, obce Walce, obce Zdzieszowice, města Nysa, Opole Center for Economic Development, Opole Chamber of Commerce, Opole Agricultural Advisory Center from Łosiów, "Nowy Grodków" Association . Dále také jednatelé velice zajímavě zaměřeného klastru „Rekonstrukce zdraví“, lektory z Opole University of Technology, University of Business ve Wroclawi a Státní vyšší odborné školy v Nysě, ARKONA Local Animation Association, „Perunica“ Social Cooperative, Flexi Mind Foundation, KOR-TECH ze Sułkowa, zástupci Lumi Technology z Nysy, Tecor z Tułowic, Blue Ocean z Opole.

 

Školení „Budování a vytváření značkového turistického produktu vedli odborníci se zkušenostmi a znalostmi v oblasti budování a fungování klastrů, a tématu cestovního ruchu v místní a regionální politice a hospodářském rozvoji.

 

Projednávaná témata se týkala také spolupráce veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu v mikro a makro měřítku, analýze obcí a budování jejich image turistické, zdravotní, ekologické a podnikatelské obce.

 

Odborníci přiblížili inovativní trendy v marketingových aktivitách, řízení integrovaného produktu cestovního ruchu, propagační činnosti a budování tržních výhod obcí a jejich nabídky, nebo využívání programů a akcí v turistické nabídce jako formy budování konkurenční výhody pro obce, regiony města.

 

Díky projektovým aktivitám a zapojení našich účastníků chceme připravit základy polsko-českého klastru, který bude hybnou silou pro využití turistického, ekonomického a propagačního potenciálu pohraničí.

 

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o spolupráci v Polsku či získání zkušeností v oblasti pro-zdravotní turistiky, určitě kontaktujte naši projektovou manažerku Lucii.

 

 

ZÚČASTNĚNÍ EXPERTI:

 

Marta Chalimoniuk - Nowak

Marketingový pracovník s 22letou praxí (agentura, společnost a média) jako strategický ředitel a marketingový ředitel; analytik a stratég, zejména pro značky potravinářských, farmaceutických a lékařských služeb. Strategický expert v Radě expertů klubu Business Center; akademický lektor a obchodní trenér, novinář, spolupracovník poradenských agentura branding a prezident polské asociace trenérů zdraví.

 

Dr. Paweł Fryderyk Nowak

Výzkumný a didaktický pracovník na Fakultě tělesné výchovy a fyzioterapie na Vysoké škole technické v Opole. Autor více než 90 vědeckých publikací v oblasti podpory zdraví a výchovy ke zdraví, předseda Rady pro vědecký program Polské asociace školitelů zdraví. Propagátor zdravého životního stylu, novinář - autor řady populárních vědeckých a průvodních článků v celostátním obchodním tisku. Autor učebnice „Organizace akcí. Vytváření zdravého životního stylu “.

 

Marcin Jabłoński

Spoluiniciátor prvního polského klastru ICT Pomerania 2003 ICT, prezident polského módního klastru, expert v oblasti internacionalizace klastru MedSilesia. Místopředseda Hospodářské komory vývozců a dovozců.